söndag 23 juni 2024
sylvia sparrock

Prošeakta giellagoazaheami birra

Olu sápmelaččain lea passiiva máhttu sámegielas muhto eai boađestuva johtui ságastemiin. Jane Juuso guhte bargá Isak Saba Guovddážis Unjárggas Norggas lea hutkan metoda govt dán giellagoazaheami sáhttá botket. Giellaguovddáš lea ovttasráđiid Jane Juusoin čađahan jahkásaš prošeavtta mas mii leat heivehan metoda oarjánsámegielguvlui.

Mii diehtit ahte olu sápmelaččat leat jávohis guovttegielagat dehe sis leat passiiva sámegielmáhtut. Lea dábálaš ahte olmmoš ipmirda, vázzá giellagurssiid muhto ii ságas iežá go hui oadjebas dilálašvuođain. Manne son nu lea? Dasa fertejit leat eanet ákkat go dušše váilevaš giellamáhttu.

Dán dilálašvuođa gohčodit giellagoazaheapmin. Ollugat lohket: - Ii han dat leat go álgit ságastit – don han máhtát sámegiela. Muhto duostat ságastišgoahtit sáhttá leat hui váttis lávki. Dat sáhttá leat nu bávččas ášši olbmui ahte jurddaha ”gal mun maŋŋel, in mun astta juste dál” dehe sáhttá geavahit iežá strategiijja beassadallat ságasteamis.

Giellaguovddáža prošeavttas giellagoazaheami birra ovttasbarggaimet mii Jane Juusoin. Son lea hutkan KBT-metoda mii veahkeha gieđahallat visot negatiiva dovdduid, ja addá oasseváldiide reaiddu govt vuoitit giellagoazaheami badjel. Mii heiveheimmet metoda oarjánsámi guvlui. Ulbmiljoavkun ledje passiiva oarjánsámegielgeavaheaddjit Jämtlándda ja Västerbottena leanain.

Min jurdagat váikkuhit min dovdduid. Jus mii muktit iežamet jurdagiid de sáhttit muktit dovdduideamet. Jus galgat nuppástuhttit iežamet jurddašanvuogi, de fertet maiddái oahppat ahte lea vejolaš jurddahit molssaevttolaččat vissis dilálašvuođain. Molssaevttolaš jurdagat lea dalle go diehtá makkár jurdagat hehttejit ja makkár jurdagat ovddidit min návcca ságastit sámegiela.

Jus galgá hálddašit giela maid ovdal ii leat duostan ságastit ”almmolaččat” de gáibiduvvo olu bargu ja olu hárjehallan. Jus olbmo ”siskkáldas ságastallan” – kognišuvdna – deattuha ahte lea čuorbi go ii goasse boađe johtui ságastemiin, de lea mávssolaš muktit dan siskkáldas sagastallama ja baicca jurddahišgoahtit ahte ”dán gal nagodan – dát ii leat várálaš”.

Molssaevttolaš jurdagiid dovdomearkkat:

  • Govt sáhttá jurddahit iežaládje iežas sámegiel ságastannávccaid birra?
  • Geahččaladdat leat go dat dulkojumit maid olmmoš jáhkká dilálašvuođain realisttalaččat ja duođat.
  • Maid livččii iežá olmmoš jurddahan dán dilálašvuođa birra?

Loga eanet prošeaktaraporttas maid gávnnat dás olgešbealde!

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-05-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?