lördag 4 december 2021

Ruoŧa Sámediggi

Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta man váldodoaibman lea bearráigeahččat visot áššiid mat gusket sámi kultuvrii Ruoŧas SFS 1992:1433 sámediggelága jelgii.

Vuođđuduvvui: 1993
Dálá mandáhttaáigodat: 2021-2025
Boahtte válga: Miessemánu 18. b 2025

Dievasčoahkkin: Sámedikki “riikkabeaivi” mas leat 31 álbmotválljejuvvon lahtu. Dievasčoahkkin dollojuvvo golmma háve jagis.

Bellodaga dievasčoahkkimis: 7

Bellodagat:
Jakt- och fiskesamerna 12 lahtu
Sámiid riikkabellodat 6 lahtu
Samerna 2 lahttu
Guovssonásti 5 lahtu
Min Geaidnu 1 lahtu
Vuovdega/Skogssamerna 3 lahtu
Landspartiet Svenska Samer 2 lahtu
(Oktavuođadieđut lahtuide: Politihkkárat)

 

Hálddahus: Sámedikki virgeolbmot
Fásta bargoveahka: su 60
Váldokantuvra: Gironis
Báikkálaš kantuvrrat: Jåhkåmåhkkes, Deartnás, Staares

Rámmajuolludus 3.1 Sámediggi: Sámediggái juolluduvvo su 54,5 miljovnna kr (2019) maid álbmotválljen orgána ja eiseváldi juogadit. Dievasčoahkkin juohká supmiid álbmotválljen doibmii ja hálddahussii.

Iežá juolludusat:

  • Juolludus ap. 5 stáhtas sámi kultuvrii: 14,3 miljovnna (várrejuvvo ee. sámi prošeaktadoarjagiidda, doaibmadoarjagiidda ja Giron Sámi Teáhterii)
  • Juolludus 1.22 boazodoalu ovddideapmái j.ea. ja fuođđovahátbuhtadusaide: 114 miljovnna
  • Našuvnnalaš unnitloguid doaimmat juolludus 7.1: 45,5 miljovnna (našuvnnalaš čuovvolanovddasvástádus 2,2 miljovnna, stáhtadoarjja hálddašanguovllu gielddaide ja leanadikkiide 36,1 miljovnna,  Sámi giellaguovddážii 6 miljovnna ja našuvnnalaš unnitloguid  ruovttusiidu 1,2 miljovnna)

Sápmelaččaid lohku Ruoŧas: Meroštallamat rievddadit muhto dábálaš lohku láve leat 20 000- 40 000. (Olu ruoŧelaččain lea sámi varra vaikko ieža eai dieđe. Identitehta ii leat dušše genehtalaš ášši muhto maiddái olbmo iežas identifierema duohken.)

Ruoŧas eai čađahuvvo olmmošlohkamat čearddalašvuođa vuođul. Loga eambbo

Sápmelaččaid lohku jienastuslogus:  9 226 (2021) – Jienastit beassá go lea deavdán 18 jagi.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?