söndag 21 juli 2024

Sámediggeválggat juohke njealját jagi

Sámedikki politihkalaš orgána lea doallan válggaid juohke njealját jagi 1993 rájes. Sámediggi lea min vejolašvuohta stivret iežamet politihkalaš ovdáneami. Dat politihkkárat geaid Sámediggái válljet ovddastit sámi álbmoga, ja sii sáhttet váikkuhit riikkabeaivvi ja ráđđehusa, ja ruoŧa servodaga opiniovnna.

Maid mearkkašit válggat?
Sámediggeválggain válljejit sámit 31 ovddasteaddji geaid mii háliidit iežamet álbmotválljen orgánii man gohčodit dievasčoahkkimis. Dievasčoahkkin ges vállje stivrra ja stivraságadoalli, čoahkkinjođihangotti ja ságadoalli, ja maiddái iešguđet lávdegottiid. Don it jienas dušše bellodaga, don sáhtát maiddái jienastit olbmo jus merket dan olbmo nama geasa dus lea luohttámuš.

Goas leat válggat?
Sámediggeválggat dollojit goalmmát sotnabeaivvi miessemánus juohke njealját jagi. Boahtte válggat leat miessemánu 2025.

Gii oažžu jienastit?
Dušše sámit geat leat ilmmuhan iežaset jienastuslohkui ožžot jienastit sámediggeválggain. Maŋemus mearri jienastuslohkui ilmmuhit iežas lea golggotmánu 20 beaivvi jagi ovdal válgajagi.

Son guhte lea registrerejuvvon sámi jienastuslohkui, oažžu Válgaeiseválddis válgabáhpiriid boastta mielde sullii golbma vahkku ovdal válggaid..

Got jienastan?
Don sáhtát jienastit reivve bokte dege válgabáikkis dan beaivvi go leat válggat. Visot dieđut dan birra leat reivves maid oaččut boastalodái.

Geavat iežat rievtti jienastit – sámediggeválggat leat du vejolašvuohta ja du demokráhtalaš njuolggusvuohta!

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-06-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?