torsdag 25 juli 2024
renar som utfodras med pellets

Nekrobacillos

Sjukdomen nekrobacillos kan drabba renar i hägn och ge svåra infektioner bland annat i mun och inre organ. Ett annat namn för sjukdomen är munröta och fotröta. Vid misstanke om sjukdomen ska veterinär kontaktas och djuret isoleras för att minska smittspridning.

Nekrobacillos förekommer hos renar och andra klövdjur som fotröta (samiska namn: slubbo, sljubbo, glubbie m.fl.) och munröta (njalbmevikke), men angriper också inre organ, exempelvis förmagar och lever.

Det är bakterien Fusobacterium necrophorum som orsakar infektionen. Bakterien finns normalt i förmagen hos friska renar. Renar som äter pellets eller annan föda med mycket stärkelse har mer av dessa bakterier i magen än renar som går på bete.

När renar hålls tätt ökar risken för smitta. Stora mängder bakterier utsöndras med avföring och saliv och finns då på marken, i foderkrubbor och i vattensamlingar där den kan överleva lång tid och spridas vidare.

Bakterien angriper inte frisk hud och slemhinnor, men kan ge infektioner om det finns små skador i ytan, t ex sår orsakade av yttre skada eller virus. Typiskt ses infektionen i tungan eller kinden, där skador från vassa foderpartiklar eller annat har bildat inkörsporten för bakterien.

Renkalvar är extra känsliga för infektioner i munnen under första veckorna efter födseln eftersom det bildas tillfälliga sår i tandköttet när tänderna bryter fram.

Förr när man mjölkade renar och hade dem i små hägn på sommaren var det ganska vanligt med nekrobacillos.

Det verkar som om renar som har haft nekrobacillos och blivit bra ändå kan ha infektionen kvar i kroppen. Sjukdomen kan sannolikt komma tillbaka när renen utsätts för påfrestningar och stress (svält, foderbyte mm).

Riskfaktorer:

 • Utfodring med pellets
 • Många renar på liten yta
 • Dålig hygien (vid utfodring, t ex skitigt kring foderkrubbor och i hagen)
 • Brist på rent vatten /ren snö
 • Värme
 • Stress
 • Virusinfektion (t.ex. herpesvirus)

Tecken på nekrobaccillos?

 • Hälta vid fotröta, öppna fula hudsår mellan klövarna.
 • Saliv som droppar från mun eller kind om det har blivit ett hål i kinden pga. infektionen. Starkt illaluktande mun. Sår med fula, ofta gulvita till brunsvarta, inflammationer i munhålan (tandkött, kind, gom eller tunga). Förtjockning av underkäkens ben när inflammationen gått ner i tandrötterna.
 • Vid bukhinneinflammation när skadorna orsakat hål i förmagarna: Renen ser dålig ut och står med krum rygg (tecken på buksmärtor) och ligger ofta kvar när övriga renar rör sig.

Gör så här om du misstänker nekrobacillos:

 • Isolera misstänkt sjuka renar från övriga renhjorden och antingen behandla eller avliva dem (beroende på hur långt det har gått) – både för renens egen skull och för att undvika risk för vidare smittspridning.
 • Om du har sjuka renar eller renar med misstänkt nekrobacillos som har dött kontakta veterinär så att lämpliga prover kan tas för att fastställa smittan.
 • Vid hantering av djur med infektioner ska man alltid hålla god hygien (använd handskar, tvätta händer och utrustning) för att inte sprida smittan vidare.

Texten är framtagen av veterinär Ulrika Rockström (Gård & Djurhälsan).

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-04-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?