lördag 27 november 2021

Árbevirolaš máhttu

Lea hirbmat dehálaš dokumenteret árbevirolaš, sámi ja dávjá "jaskes" máhtu. Gávdno čanus gaskal árbevirolaš máhtu ja bistevaš geavaheami biologalaš valljodagas. 

Dálá áiggi leat ollu dološ máhtut mannan hohkkái got iežas ealiha garra klimáhtas dainguin eavttuiguin mat gávdnojit. Eastadandihte ahte máhtut mat ain gávdnojit ja maid sáhttá dokumenteret láhppojit leat dal mánga pilotprošeavtta jođus.

Ollu oahppat
Dološ málle dahkat diŋggaid lea leamaš sihke birasbuorre ja ekologalaččat bistevaš. Mis lea ollu oahppat kulturárbimet birra ja máttuimet doaladumi lundui, ealibiidda ja birrasii.

Guorahallan vuođđun
Sámediggi lea ovttas Biologalaš Valljodaga Guovddážiin (CBM) dahkan guorahallama "Árbevirolaš máhttu ja vierut sámi kultuvrras - čadnon seailluheapmái ja bistevaš geavaheapmái biologalaš valljodagas" (Per Mikael Utsi). Guorahallan gávdno lohkat pdf-hámis dás olgešspálttas. Prentejuvvon veršuvnna sáhttá diŋgot Sámedikki hálddahusas Gironis.

Náššuvnnalaš programma
Biologalaš Valljodaga Guovddáš (CBM) lea ráđđehusa gohččosa mielde álggahan "náššuvnnalaš programma báikkálaš ja árbevirolaš máhtuid várás mii lea čadnon seailluheapmái ja bistevaš geavaheapmái biologalaš valljodagas". Duogáš prográmmii lea earret eará konvenšuvdna biologalaš valljodaga birra ja earenoamážit artihkkal 8j man sisdoallu lea árbevirolaš máhttu ja hálddašeapmi biologalaš valljodagas. Ráđđehusa mearrádusas čuoččui čielgasit ahte lea dehálaš doallat lahka ovttasbarggu Sámedikkiin. Ovttasbarggu boađus lea sierra oasseprográmma mii gohčoduvvo sámi initiatiiva man ulbmil lea ahte sámi servodat iežas vuoruhemiiguin álggaha doaimma dokumenteret sámi árbevirolaš máhtu ja luonddunávccaid geavaheami.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 21 )
«12»
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2016-08-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?