lördag 27 november 2021

Boazomearka-transakšuvnnat

Dás gávdno diehtojuohkin mearkatransakšuvnnaid birra mat leat dahkkon mannan jagi. 

Listu olgešspálttas sisdoallá ođđaregistrerejuvvon, ođđastiregistrerejuvvon ja eretregistrerejuvvon mearkkaid jagis 2007.

Čilgehusat:

  • Ođđasitregistreren-R mearkkaša ođđasitregistreren registrerejuvvon mearkkas (oamasteaddjilonohus). Dan status lea álo aktiivvalaš.
  • Ođđasitregistreren-A mearkkaša ođđasitregistreren ovdalaš eretregistrerejuvvon mearkkas. Dan status lea álo aktiivvalaš.
  • Eretregistreren mearkkaša ahte mearkka ii oačču geavahit merkemis. Status sáhttá leahkit aktiivvalaš dehe eahpeaktiivvalaš.
  • Jus eretregistrerenáššis lea status ”aktiivvalaš” mearkkaša dat ahte oamasteaddjis lea ain geavahanriekti merkii. Status lea ”aktiivvalaš” heaittihanbeaivvi rádjái. Sáhttá mannat logi jagi sorjjavaččat man ollu bohccot ledje mearkkas go heaittihuvvui.

  • Jus eretregistrerenáššis lea status ”eahpeaktiivvalaš” mearkkaša dat ahte geavahanriekti lea nohkan.

Norga   

Bálválussan mii maiddái ilmmuhit pdf-fiillaid transakšuvnnain ja ohcamušain Norggas mat sáhttet guoskkahit boazoolbmuid Ruoŧas. Dát áššebáhpirat sáddejuvvojit maiddái guoskevaš čearuide boastta bakte.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 34 )
«12»
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2014-04-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?