söndag 21 juli 2024
Hanna Sofie Utsi
Govva: Marie Enoksson.

Eamiálbmotnissonat gillájit máŋggageardásaččat struktuvrralaš vealaheamis

Eamiálbmotnissonat šaddet dávjá gierdat struktuvrralaš vealaheami sihke sohkabeali ja čearddalašvuođa sivas. Dán háleda Sámedikki ságadoalli Sylvia Simma muittuhit nissonbeaivvis 8 b.njukčamánus.
Eamiálbmogat miehta máilmmi leat hearkkes dilis ja ollu guovlluin deddojuvvojit vuđolaš olmmošlaš friddjavuođat ja vuoigatvuođat. Dat mii dávjá vajálduvvo lea ahte earenoamážit mánát ja nissonat gillájit. Eamiálbmotnissonat šaddet dávjá gierdat struktuvrralaš vealaheami sihke sohkabeali ja čearddalašvuođa sivas.

Nissot ja mánat
Julggaštusas eamiálbmogiid vuoigatvuođaid birra mii dohkkehuvvui ON:a genáralasearvegottis 13 b.čakčamánus 2007 fuomášuvvo maiddái nissoniid dilli. 22 artihkkalis dadjojuvvo ahte stáhtat galget ovttasráđiid eamiálbmogiiguin bidjat johtui doaimmaid mat dorvvastit ahte eamiálbmotnissoniin ja mánáin leat dievas suodjalus ja ollislaš dáhkádusat gaitlágán vealaheamis ja veahkiválddis.

- Lea buorre go nissoniid hearkkes dilli fuomášuvvo ON:a julggaštusas muhto dal lea guoskevaš riikkaid ja earenoamážit eamiálbmotservodagaid geatnegasvuohta váldit dán duohtan, lohká Sámedikki ságadoalli Sylvia Simma.

- Mii eat oačču čiehkat dan ahte earret struktuvrralaš vealaheapmi man nissonat šaddet gillát sohkabeali sivas, de gávdno maiddái struktuvrralaš vealaheapmi sámiin almmolaččat ruoŧa servodagas, joatká Sylvia Simma.

Diehtomeahttunvuohta
- Ahte gávdno stuora diehtomeahttunvuohta sámiid birra Ruoŧas lea dovddus muhto diehtomeahttunvuohta sámi nissoniid dili birra lea vel vuđoleabbu. Varas ON-raporta vuoseha ahte Ruoŧŧa ii leat fuomášan sámi nissoniid dili Ruoŧas. Sii ellet árbevirolaččat patriarkálalaš birrasis ja sis lea váttis oažžut veahki jus šaddet gillát veahkaválddi isidis, deattuha Sylvia Simma.

Dásseárvobargu
Sámi nissoniid dilli politihkalaš mearridandoaimmas, earenoamážit Sámedikkis lea hearki. Danin lea ráđđehus easka mearridan juolludit 1,5 milj. ruvnnu Sámediggái jagis 2008 dásseárvobargui man Sámediggi lea álggahan. Sámedikki ulbmil lea ahte mearrideaddji searvegottis galgá leahkit dássálaš sohkabealjuohkin maŋŋel válgga 2013. - Ráđđehusa mearrádus ahte doarjut Sámedikki dásseárvobarggu lea positiivvalaš muhto ruoŧa ráđđehus ja riikkabeaivi dárbbašivčče gal garrasit doaibmagoahtit dan guvlui ahte ollasit bissehit struktuvrralaš vealaheami ja duođalaš vealaheami sámi nissoniin mii gávdno sihke ruoŧa ja sámi servodagain, loahpaha Sylvia Simma, Sámedikki ságadoalli.

Oktavuohta
Sylvia Simma, 070-288 32 24
Visar sidorna 101 till 120 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2008-03-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?