tisdag 7 december 2021
miessi
Govva: Marie Enoksson.

Boazomearkkat

Boazomearka lea submi sániin olgeš ja gurut beljjiin mat muitalit gii bohcco eaiggáda. Ruoŧas eai gávdno gottit, visot bohccot eaiggáduvvojit priváhtaolbmuin. Geažotbealjit leat čearu oktasaš oapmi. Boazomearka lea erenoamáš persovnnalaš ja árbejuvvo dábálaččat soga siste.

Boazomearkaregisttar
Visot boazomearkkat leat čohkkejuvvon ovtta boazomearkaregisttarii. Sámedikkis lea ovddasvástádus registreret ja registreret eret boazomearkkaid.

Skovit
Sámediggi lea hábmen ođđa skoviid boazomearkagieđahallamii. Daid gávnnat olgešspálttas pdf-fiilan ja daidda sáhtát dieđuid deavdit. Skoviid sáhtát maid diŋgot Sámedikki hálddahusas.

Dovdameahttun bohccot
Dovdameahttun bohccot leat ožžon iežas bajilčállaga gurutfálus.
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2014-02-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?