söndag 14 juli 2024

Oanehisáiggedoarjja lohkat sámegiela

Sámedikkis lea ovddasvástádus juohkit oanehisáiggedoarjaga sutnje guhte čađaha oanehet alfabetiserema sámegielas.

Oahppolágideaddji 
Sáhtát oažžut oanehisáiggedoarjaga jus oassálasttát oanehisáiggegursses Ruoŧas:

 • maid Sámi oahpahusguovddáš Jåhkåmåhkkes lágida
 • maid álbmotallaskuvla dehe gieldda rávisolbmooahpahus lágida
 • maid oahppolihtuid oahpahusrieggát lágidit

Doarjja lea dušše oanehis gurssiid várás. Gurse oažžu bistit eanemusat 14 beaivvi dehe 112 diimmu.

Gii sáhttá ohcat?
Eaktun lea ahte dus alddát dehe juoppá váhnemis, áhkuin dehe ádjáin lea leamaš sámegiella ruovttugiellan, dehe ahte don ieš dehe juobbá dehe goappaš váhnemat leaba čállon Sámedikki jienastuslohkui.

Ohcanáiggit 
Ohcamuš ferte ollen Sámediggái unnimusat (1) mánu ovdal go oahpahus álgá. Geassegurssiide galgá ohcamuš ollen Sámediggái maŋemusat miessemánu 15 beaivvi. Geassegursset galget leat álgán ja loahpahuvvon gaskal geassemánu - borgemánu.

Doarjaga birra
Ulbmil doarjagiin lea ahte sámit geat eai leat ožžon vejolašvuođa oahppat lohkat ja čállit sámegiela ožžot dan vejolašvuođa.

 • Doarjagis it dárbbaš vearu máksit.
 • Doarjja ii rehkenastojuvvo vuođđun luopmobálkái iige ealáhahkii.
 • Sáhtát oažžut doarjaga govttolaš goluid ovddas, mátkkiid, biepmu ja orruma ovddas.
 • Oahpaheaddji/gursejođiheaddji ii leat doarjjavuoigaduvvon.
 • Mánát/skuvlaoahppit geat ain leat geatnegas skuvlaagis mas galgá oahppat čállit ja lohkat, eai leat doarjjavuoigaduvvon.
 • Universitehtaoahppu ii leat doarjjavuoigaduvvon.
 • Gurse/oahppu mii ii lágiduvvo Ruoŧas ii leat doarjjavuoigaduvvon.
 • Doarjja addo dušše sápmelažžii guhte ássá Ruoŧas.

Got ohcá doarjaga?

1. Oza Mobiila Bank-ID:ain

              2. Viečča ohcanskovi dán siiddus, deavdde dan ja sádde Sámediggái, Box 90, 981 22 GIRON. Gurseduođaštus ja/dehe oahppolágideaddji gurseplána galgá čuovvut ohcamuša.

Máksin
Doarjja mákso maŋŋelgo leat gáibidan mávssu sierra rekvisišuvdnaskovis ja sierra mátkegolloskovis.

 • Rekvisišuvdnaskovis galgá oahppolágideaddji duođaštit gursediimmuid, gursebeivviid ja álggahan- ja loahpahandáhtoniid.
 • Rekvisišuvdnaskovis galgá oahppi muitalit lea go son ožžon iežá studiedoarjaga, doaibmadoarjaga dahje ovddidandoarjaga dahje lea go oahppoáigodagas ožžon buohccimávssu dahje doaibmamávssu.

Mátkegoluid skovvái galgá bidjat originála orrun - ja mátkegoluid guittiid.

FUOMÁŠ! Rekvisišuvdna- ja mátkegolloskovvi ferte leat ollen Sámediggái maŋemusat (1) mánu maŋŋel dan beaivvi mii doarjjamearrádusas leat biddjon gursse loahppabeaivin.

Jearaldagat?
Jus dus leat eambbo jearaldagat de sáhtát váldit oktavuođa čállingottiin, tel. 0980-780 30.

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-06-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?