söndag 21 juli 2024

Suddjet ja ovddidit unnitlogugiela

Unnitogugiellalága mielde leat buohkat geat jođihit almmolaš doaimma geatnegasat suddjet ja ovddidit našuvnnalaš unnitlogugielaid.

Suddjet ja ovddidit
Suddjet mearkkaša ovdamearkka dihte ahte eiseváldi dehe suohkan ii oaččo gieldit iige váddudit unnitlogugiela geavaheami. Ovddidit mearkkaša ahte eiseválddit ja suohkanat berrejit árjjálaččat bargat unnitlogugielaid nannemiin ja čalmmustahttimiin.

Čalmmustahttit
Okta vuohki fuomášahttit olbmuide guovllu unnitlogugielaid birra lea čalmmustahttit daid. Seammás dat addá giellageavaheddjiide signála ahte sin giella lea seammá árvvolaš go iežá gielat. Sáhtta gielaid čalmmustahttit ovdamearkka dihte ná:

  • galbbaiguin
  • jorgalit dihto dieđuid vaikko geavaheaddji ipmirda ruoŧagiela
  • oahpahit bargoveaga unnitlogugielaid lágalaš sajádaga ja rivttiid birra
  • árvvusatnit unnitlogugiellamáhtu go virgáda ođđa bargiid
  • doallat unnitloguperspektiivva politihkalaš mearrádusain

Galbet unnitlogugillii
Unnitloguođastusas gohččojuvvo Geaidnodoaimmahat eambbo bargat báikenamaid galbemiin unnitlogugillii. Báikenamma lea mávssolaš oassi kulturárbbis. Stáhtalaš ja gieldda eiseválddit berrejit gáhttet báikenamaid ja čalmmustahttit unnitlogugielaid galbbain ja iežáládje.

Ráđđádallan
Visot mearrádusaid mat gusket našuvnnalaš unnitloguide galggašii gielda váldit ráđđádaladettiin unnitlogujoavkkuid ovddasteddjiiguin. Gielda sáhttá váldit oktavuođa soames servviin dehe hábmet iežas ráđđádallanjoavkku.

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-06-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?