fredag 21 juni 2024

Doaibmadoarjja

Doaibmadoarjja mii ovddida sámekultuvrra sáhttá addojuvvot sámi servviide, organisašuvnnaide ja vuođđudusaide mat doibmet gustovaš kulturpolitihkalaš ulbmiliid mielde maid Sámediggi lea dohkkehan.

Ohcanáigi
Ohcamušat doaibmadoarjaga birra gieđahallojuvvojit oktii jagis. Ohcamuš galgá leat boahtan Sámedikki kulturráđđái maŋemusat 1 beaivvi skábmamánus.

Dát guoská visot ohcamušaide:

  • Ohcamuš galgá dahkkojuvvot sierra skovis
  • Politihkalaš bellodagat ja ovttastumit mat oassálastet sámediggeválggain dehe iežá almmolaš válggain eai mieđihuvvo doarjaga kulturráđis
  • Sámedikki kulturráđđi ii juollut ruđaid maŋalgihtii
  • Sámedikki kulturráđis lea njuolggus bidjat áššiid beavdái dan botta go vuordá ahte iežá ruhtadeapmi gieđahallojuvvo/geahččaluvvo
  • Eahpedievalaš ohcamušat eai gieđahallojuvvo ja hilgujuvvojit ákkain váilevaš ohcamuš

Eavttut doaibmadoarjagii
Doaibmadoarjja sámi servviide ja sámi organisašuvnnaide mieđihuvvo jus dain leat eaktodáhtolaš ulbmil, leat doaimmalaččat Ruoŧas ja leat ásahuvvon sámiin sámiide. Dain galgá leat stivra, dohkkehuvvon njuolggadusat, rehketdoallu ja ruhtadoalli. Vuosttaš ohcamušdilis ja jus njuolggadusat rievdaduvvojit galgá searvi / organisašuvdna guođđit iežas njuolggadusaid ohcamuša oktavuođas.

  • Jus galgá rehkenastojuvvot sámesearvin de gáibiduvvo ahte doaibma lea báikkálaš ja ahte miellahtut leat ovttaskas olbmot.
  • Riikkaviidosaš organisašuvnnat galget doaibmadoarjjaohcamušain bidjat mielde doaibmaplána got sii barget sámi giellaovdánemiin.
  • Sámi searvvit ja sámi organisašuvnnat galget doaibmadoarjjaohcamušain bidjat mielde dásseárvoplána eanet dásseárvvu várás sámi servodagas.

Eanet eavttut sáhttet leat dohkkehuvvon Sámedikki kulturpolitihkalaš doaibmaprográmmas.

Skovit
Skovit doaibmadoarjaga várás gávdnojit olgešspálttas.

Raporteren
Čilgehus dege raporteren got ruđat leat geavahuvvon galgá dahkkojuvvot sierra skovis.

Lehpet go ožžon doarjaga ovdal?
Organisašuvdna mii ovdal lea ožžon doaibmadoarjaga ferte guođđit ollislaš čielggadeapmi ovdalaš doarjagis ovdal go ođđa ohcamuš sáhttá geahččaluvvot. Doaibmačilgehus, ruhtadoalloloahpaheapmi ja ruhtadoallodárkkisteami cealkámuš buori ruhtadárkoma mielde galget leahkit ohcamuša mielde. Áššebáhpiriin ferte čielgasit boahtit ovdan got Sámedikki doarjja lea geavahuvvon.  

Visar sidorna 1 till 19 ( av 19 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-10-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?