söndag 14 juli 2024

Regeringen har beslutat om förordning om statsbidrag för samiska organisationer

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för samiska organisationer. Förordningen träder i kraft den 16 april och tillämpas första gången för bidragsåret 2025.

Förordningen innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer som företräder urfolket och den nationella minoriteten samer. Syftet med statsbidraget är att stödja verksamheten för de organisationer som företräder urfolket och den nationella minoriteten samer. 

En motsvarande förordning finns sedan tidigare för organisationer som företräder samtliga nationella minoriteter utom samer. Den nu beslutade förordningen innebär att alla organisationer som företräder de nationella minoriteterna får likvärdiga förutsättningar för bidragsgivningen.

Regeringen beslutade om förordningen den 14 mars. 

Bakgrund:

Genom förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter regleras bidragsgivning till organisationer som företräder samtliga nationella minoriteter utom samer. För organisationer som företräder samer har det inte funnits någon motsvarande reglering. Den tidigare regleringen har inneburit att Sametinget skött bidragsgivning till samiska organisationer enligt ett uppdrag i regleringsbrev. Den nu beslutade förordningen innebär att alla organisationer som företräder de nationella minoriteterna får likvärdiga förutsättningar för bidragsgivningen. Sametinget ska fortsatt ansvara för att bedöma ansökningar och besluta om bidrag. 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?