torsdag 25 juli 2024

Språkstärkande åtgärder behövs överallt

Språkstärkande åtgärder behövs för att vända språkutvecklingen och öka antalet talare av de samiska språken inom såväl rennäring som duodji. En större representation av samiska språken bör prioriteras i programutbudet i tv och radio. Gällande barn och ungdomsprogram bör språkmålen för programmen vara hundra procent på samiska för att stärka läget för språken. Detta beskrivs i årets lägesrapport om de samiska språken i Sverige.

Under året har Giellaguovddáš gjort en del undersökningar för att beskriva de samiska språkens situation. Resultaten redovisas i den årliga lägesrapporten De samiska språken i Sverige som inlämnas till regeringen den 15 mars 2023.

Intervjuer i traditionellt starka språkarenor

Giellaguovddáš ser genom intervjuer med samebyar att språket inom rennäringen generellt går bakåt och att det även inom duodji behövs mer språkresurser. Då traditionell kunskap är knuten till språket behövs språkstärkande åtgärder för att säkerställa bevarandet av kunskap för framtida generationer. Språkförbistringar förekommer mellan generationerna. Språkstärkande insatser behövs därför för barn, unga och vårdnadshavare.

Enkätundersökning de samiska språken i media

Giellaguovddáš enkätundersökning om utbudet i media avseende de samiska språken i Sverige visar att tittare och lyssnare av samiska program önskar mer samiska i programmen och en bredare representation av språken. Av enkätsvaren framgår även önskemål om att geospärren som begränsar program till att endast visas inom ett land tas bort. Det skulle tillgängliggöra fler program för tittare/lyssnare i andra länder. Det ser Giellaguovddáš som nödvändigt för att stärka språken och för att det totala utbudet av samiska program ska kunna nyttjas av alla.

Behov av fler samiskspråkiga arenor

Vi behöver fler starka samiskaspråkiga arenor för alla samiska språk. Det är en grund för språkens fortlevnad. Media, rennäring och duodji är tre viktiga språkarenor.

- För att få till starka samiska språkarenor behöver alla hjälpas åt; Sametinget, regeringen, regionerna, kommunerna, public service och allmänheten, säger Ulla-Karin Sarri som är ordförande i språknämnden.

 

För mer information:

Sara Omma Simma, enhetschef Samiskt språkcentrum
tel. 0980-780 27

Ulla-Karin Sarri, Sametingets språknämnds ordförande
E-post: ulla-karin.sarri@sametinget.se

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?