söndag 16 juni 2024

MR-institutet ser brister i konsultations-ordningen

Institutet för mänskliga rättigheter har lämnat en rapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter inför behandlingen av Sveriges 7:e periodiska rapport. Rapporten behandlar bland annat lagen om konsultation med det samiska folket.

I sin rapport lyfter institutet flera områden där Sverige måste öka sina ansträngningar för att uppfylla sina åtaganden enligt Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR). Så här skriver MR-institutet: 

Lagen, som i sin utformning är svagare än den urfolksrättsliga principen om fritt och informerat förhandssamtycke, har flera brister och begränsningar. Den täcker exempelvis inte civilrättsliga avtal och faktiskt handlande. Dessutom undantas viktiga beslutande instanser såsom miljöprövnings-delegationer vid länsstyrelserna.

Konsultationslagen innehåller inte heller någon möjlighet att överklaga bristande eller uteblivna konsultationer. Det är därmed oklart i vilken utsträckning samiska företrädare kan få rätten till konsultation prövad i domstol och hur rättspraxis på området kommer att utvecklas.

Trots de utmaningar samebyarna står inför med såväl klimatförändringar som klimatomställningens industriexpansioner har ingen extra finansiering tilldelats samebyarna för att stödja deras deltagande i konsultationsprocesser.

Institutet uppmuntrar kommittén:

  • att fråga staten vilka åtgärder som den avser att vidta för att säkerställa att samiska företrädare har en reell möjlighet att delta i konsultationer, såsom tillräckliga resurser
  • att fråga staten vilka åtgärder, utöver Renmarkskommittén, som den avser att vidta för att lagstiftningen ska följa den rättspraxis som har bildats på området urfolks rättigheter, framför allt genom Girjasdomen.

Institutet anser även:

  • att staten bör införa krav på att statligt ägda företag ska genomföra due diligence-processer i förhållande till mänskliga rättigheter.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-01-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?