torsdag 20 juni 2024

Arbetsrelaterad stress och ohälsa på grund av att du är same?

Har du upplevt arbetsrelaterad stress och ohälsa på grund av att du är same? Just nu genomförs en studie av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Lunds universitet. Anmäl dig gärna till en fokusgrupp för att berätta om dina erfarenheter.

Studierna syftar till att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress, så kallad ”minoritetsstress” i arbetslivet. Studierna ingår i ett regeringsuppdrag  och har särskilt fokus på kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse utsatthet till följd av etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa.

Kunskapssammanställningen ska bidra till att arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser kan få ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Fokusgrupperna genomförs i så kallad intervjuform där en samtalsledare och en grupp människor samlas och diskuterar kring ett gemensamt ämne. Samtalsledaren leder och ställer frågor kring olika aktuella ämnen som både kan vara förbestämda eller som fångas upp i stunden. Vanligtvis brukar en fokusgrupp bestå av 6 – 10 personer samt samtalsledaren. Samtalen tar max 2 timmar i anspråk och genomförs digitalt.  

Fokusgrupper

 • Fokusgrupp 1:  Representanter för arbetsgivarorganisationer. Doodle Länk för anmälan - tryck här: https://doodle.com/meeting/participate/id/dJQAvRKb
   
 • Fokusgrupp 2: Representanter för fackförbund. Fackligt aktiva/ombudspersoner från olika arbetsmarknadssektorer och förbund.
  Doodle Länk för anmälan - tryck här: https://doodle.com/meeting/participate/id/bY5xO19b
   
 • Fokusgrupp 3: Representanter för civilsamhällesorganisationer med anknytning till uppdragets inriktning.
  Doodle Länk för anmälan - tryck här: https://doodle.com/meeting/participate/id/dB6pkx2d
   
 • Fokusgrupp 4: Representanter för organisationer och företag som arbetar konsultativt gentemot andra organisationer och verksamheter med att genomföra insatser och interventioner för att förebygga diskriminering eller minska särskild utsatthet och arbetsrelaterad stress baserat på etnisk tillhörighet och/eller religion.
  Doodle Länk för anmälan - tryck härhttps://doodle.com/meeting/participate/id/dyX5KRgb

 

Zoomlänk till deltagande är (för samtliga fokusgrupper, kopiera länken och klistra in i din webbläsare och tryck ”enter”, så ska du komma till zoom-rummet):

https://lu-se.zoom.us/j/61455185415?pwd=S3ZhSTVwS3Jrc0M5WjJiSEFMcFk5Zz09

 

Läs mer i bifogat dokument (se högerspalten).

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-08-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?