torsdag 22 februari 2024

Vad hände i Bryssel?

Sametinget har den 22-24 mars 2023 deltagit under Summit of Barents Euro-Arctic Indigenous Sámi People i Bryssel, som handlade om grön omställning, klimatförändring i Arktis, samisk rätt med privilegier och skyldigheter.

”Det är nog det första högnivå mötet för samerna i EU parlamentet. Det var otroligt viktigt att möta höga politiker från det samiska området men även från EU-området” menar Håkan Jonsson.

Samhällets s.k. gröna omställning betyder att stora arealer av bete för renarna tas i anspråk för andra ändamål än renskötsel, detta betyder att s.k. kumulativa effekter orsakade av samhället i klimatanpassningens namn slår direkt mot renskötseln och om ingen åtgärd vidtas kommer stora delar av rennäringen att slås ut i klimaträddningens namn. Samtidigt saknas ungdomarna som en part i beslutsfattandet vilket är djupt oroande då vi vet att ungdomar verkligen är engagerade i miljöfrågan.

Redan under nittio-talets början kunde renskötarna se förändringar i väderomställningar och renarnas rörelsemönster. Sametinget och sametingets rennäringsnämnd har tagit upp frågan om ett klimatstöd under flera år. Nu senast vid möte med departementet men med ett relativt svalt mottagande.

”Jag ställer mig den frågan” säger Jan Rannerud, ”varför saknas våra ministrar och statsministern då Finlands Sanna Marin deltog? Är det verkligen inte en viktig fråga för Sveriges regering?”

Vidare kritiserades EU-kommissionens lagförslag ’Critical Raw Materials Act’ som innebär förenklade processer och ökade exploateringar i Sápmi. ”Delen i lagförslaget med ’strategiska projekt’ innebär att det som bedöms ligga i ’allmänhetens’ intresse kan köra över lokala miljökonsekvenser och även skydd för enskilda samers urfolksrättigheter. Det kan vi inte acceptera”, säger Marie Persson Njajta.

Konferensen hade erhållit EU:s beskyddarskap och kunde öppnas av President Roberta Metsola som bland annat uttalade: ”Detta huset är också Ert hem”. Den finska Premiärminister Sanna Marins närvaro visade tydligt hur det finska ordförandeskapet i Barents Euro Arctic Council prioriterade mångfald, jämställdhet och värdet av sametingens demokratiska utveckling i de nordiska länderna.

Ulla-Karin Sarri lyfte också frågan om den situation samer, som idag inte är medlemmar i någon sameby har, och i och med detta diskrimineras genom att inte kunna nyttja sin upparbetade samiska urfolksrätt till sina förfäders land och vatten. ”Detta bryter dessutom mot ett flertal internationella konventioner” tillägger Ulla -Karin Sarri.

”Samiskt parlamentariskt råd (SPR) arbete i denna delen blir alltmer betydelsefullt”, säger Presidenten för Samiskt parlamentariskt råd (SPR) Håkan Jonsson. ”Vi kan idag erhålla större möjligheter till att påverka vår omvärld än tidigare och framtiden blir vad vi väljer att göra den till” avslutar Håkan Jonsson.

 

KONTAKT:

HÅKAN JONSSON, Sametingets styrelseordförande hakan.jonsson@sametinget.se 070-3721010

JAN RANNERUD, Rennäringsnämndens ordförande,  jan.rannerud@sametinget.se 070-6008076

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-03-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?