söndag 16 juni 2024

Första året med konsultationsordningen

Den 1 mars 2022 började en ny lag att gälla som ger samer mer inflytande i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället. Tanken är att samer i god tid innan beslut fattas, ska kunna bidra med sin kunskap och visa på beslutets konsekvenser för samers språk, kultur och näringar. Vilka erfarenheter har vi efter det första året med konsultationsordningen?

Under 2022 har Sametinget genomfört ett stort antal arbetsmöten med konsultationsskyldiga myndigheter från vilka vi vet att den inkommande ärendemängden är hög. Tillsammans har vi utrett vilka ärenden som är aktuella för konsultationsplikt och försöker hitta lämpliga former för olika typer av ärendeprocesser för att undvika en ökad administrativ belastning.

Från den 1 mars till den 31 december 2022 har 110 konsultationsförfrågningar kommit in till Sametinget. Då antalet statliga förvaltningsmyndigheter i Sverige är drygt 250 och majoriteten av de konsultationsärenden som inkommit till Sametinget har kommit från ett relativt litet antal myndigheter, beräknar Sametinget att antalet konsultationsförfrågningar från andra myndigheter kommer att öka i och med att fler myndigheter börjar tillämpa den nya lagen i ärenden som berör samerna. Vi ser fortfarande att många av de remisser och samråd som inkommer, skulle ha behandlats som konsultationsärenden enskilt eller både och.

Årets erfarenheter visar att Sametinget har ett stort behov av resursförstärkning för att hantera nuvarande och kommande mängd konsultationsförfrågningar. Ännu fler förfrågningar kommer att komma när lagen börjar gälla även regioner och kommuner 2024.

 

Konsultationsförfrågningar Antal 
Totalt antal inkomna förfrågningar
1 mars - 31 december 2022
110
Fördelning per avsändare  
Länsstyrelserna (BD, AC, Z, Y, X, W) 46
Energimarknadsinspektionen  23
Skogsstyrelsen 15
Övriga, bl.a. Trafikverket, Lantmäteriet, Naturvårdverket, Bergsstaten, m.fl. statliga förvaltningsmyndigheter och Regeringskansliet 26

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-08-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?