fredag 21 juni 2024

Rijkajgasskasasj Sáme giellavahkko 2022

Sávadus la sáme giela galggi vuojnnut, gullut ja aneduvvat gájkka sebrudakguovlojn Giellavahkkon. Giellavahkko sjaddá 43. vahkon, gålgådismáno 24-30 b. 2022.
Giellavahkku/ Kielâokko/ Ǩiõllneä’ttel/ Samisk språkvecka/Samisk språkuke/ Saamen kielten viikko Giellavahkko, Sáme giellavahkko, tsuojgot dal sáme gielajt näljádis jahkevuoron.
 
Sámedikke Svierigin, Vuonan ja Suoman gåhttju gájkajt oassálasstet ja oassálasstet bájkálattjat, dajvalattjat ja rijkalattjat dán aktisasj dåjman. Sávadus la sáme giela galggi vuojnnut, gullut ja aneduvvat gájkka sebrudakguovlojn Giellavahkkon. Giellavahkko sjaddá 43. vahkon, gålgådismáno 24-30 b.
 
Giellavahkko álgaduváj Aktidum Nasjåvnåj (AN) álggoálmmukjagen (IYIL 2019). AN la dal nammadam jahkelågev 2022-2032 álggoálmmukjahkelåhken, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Jahkelåhke galggá
måvtåstuhttet dagojda bisodittjat, suoddjitjit ja åvddånahtátjit gájkka värálda smáves gielajt.
 
Aktisasj rahpamceremoniddja Giellavahkkuj ja álggoálmmukjahkelåhkåj ásaduvvá Snoasen, Vuonan. Vuona Majestähtta Gånågis Harald oassálasstá rahpamceremoniddjaj. Svieriga Sámedikke stivrraåvddåulmusj, Vuona ja Suoma Sámediggepresidenta ja Vuona Suohkan- ja dajvvaministar oassálassti aj.
 
Giellavahko rahpam dagáduvvá jahkásattjat umasse bájkijn Sámeednamin ja diedet álgov aktisasj ávvudallamij ja sáme gielaj vuojnnusij buktemij ålles Sámeednamin. Diededibme ásadimij hárráj Sámeednama birra, hábbmim adnet Giellavahkon ja ietjá anedahkes ábnnasa gávnnuji www.giellavahkku.org. Máhttelis la aj tjuovvot Giellavahkov sociálalasj mediajn.
 
Hashtag mij aneduvvá sociálalasj mediajn:
Oarjjelsámegiella #gïelevåhkoe
Ubbmemsámegiella #giällavahkkuo
Bihtámsámegiella #giellavahkko
Julevsámegiella #giellavahkko
Nuorttasámegiella #giellavahkku
Anársámegiella #kielâokko
Gålldåsámegiella #ǩiõllneä’ttel
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-10-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?