torsdag 23 mars 2023
Foto: Carl-Johan Utsi

Lansering av nytt kunskapsmaterial om lokal och traditionell kunskap

Sametinget bjuder in till lanseringen av ett nytt kunskapshöjande material som ska bidra till Sveriges genomförande av artiklarna 8j och 10c i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Medverkar gör även Miljödepartementet, Naturvårdsverket och SLU Centrum för biologisk mångfald.

Sveriges undertecknande av CBD innebär bland annat att svenska myndigheter ska bidra till att respektera och bevara traditionell kunskap relaterat till biologisk mångfald och skydda och uppmuntra hållbart sedvanebruk av mark och vatten.

Sametinget har regeringens uppdrag att samordna arbetet, att vara tematisk fokalpunkt för genomförandet av artiklarna 8j och 10c i CBD.

Kunskapsmaterialet är tänkt att fungera som ett verktyg för att underlätta implementeringen av traditionell kunskap och hållbart sedvanebruk i Sveriges beslutsfattande som rör biologisk mångfald.

Tid: 16 november 2022, kl.10.00 – 11.00

Var: Digitalt via Zoom

Till mötet i Zoom

Eller anslut med: Meeting ID: 899 9841 1895
Passcode: 376777

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2022-11-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?