tisdag 23 april 2024

Ođđasisálggahan-doarjja sámi kultuvrii ja valáštallamii

Sámediggi lea dán jahkái ožžon 4 mkr mainna galgá movttiidahttit ođđasis álggahit ja ovddidit sámi kulturdoaimmaid. Doarjja ođđasisálggahemiide juolluduvvo guovtte geardde 2022:s. Ohcan ferte leat Sámediggái ollen ovdal cuoŋománu 1 beaivvi ja borgemánu 1 beaivvi 2022.

Dát doarjja galgá sihkkarastit ja veahkehit ođđasisálggaheami dehálaš kulturoassebeliide, ja ávkki atnit dan ovdáneamis mii lea dáhpáhuvvan pandemiija áiggis. Pandemiija lea dagahan ahte lea dárbu doarjut kultursuorggi guhkilmas ovdáneami, ja doarjut daid kulturaktevrraid geaidda lea váttis fas álggahit doaimmaid pandemiija geažil. Doarjja galgá juolluduvvot dainna ulbmiliin ahte movttiidahttit ovdáneami ja ahte sii ođđasis álggahit sámi kulturdoaimma maŋŋel pandemiija.

Ohcamis galgá čilget makkár doaimma dahje biju lea pláneme dahje lea čađahan 2022:s, ja got dat galggašii ovddidit dahje ođđasis álggahuvvot. Ohcamii galgá bidjat vurdojuvvon goluid plánejuvvon dahje čađahuvvon doaimmaide dahje bijuide. Ohcci galgá muitalit leago ožžon iežá ekonomalaš doarjaga pandemiija geažil, ja man olu.

Ođđasisálggahandoarjja juolluduvvo guovtte geardde 2022:s. Ohcan galgá leat ollen Sámediggái ovdal cuoŋománu 1 beaivvi dahje borgemánu 1 beaivvi 2022. Ohcanskovi gávnnat olgešbealde dahje dáppe ja dat galgá ollen midjiide ovdal daid beaivemeriid. Dáppe dahje olgešbealde gávnnat bagadusa got skovi galgá deavdit. Ohcama sáddet kansli@sametinget.se. Originála ohcama man leat vuolláičállán sáddet boastta mielde Sametinget/Sámediggi, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna.

Lea oanehis áššegieđahallanáigi, ja danin sávvat ahte ohcci bidjá ohcamii mielddusin visot daid dieđuid mat dievasmahttet ohcama.

Kulturdoarjagis galgá máksit vearu. Eanet dieđuid das addá Vearrodoaimmahat.

Eanet dieđuid gávnnat dán dokumeanttas Riktlinjer för återstartsbidrag till samisk kultur och idrott.

Leatgo jearaldagat?

----------------------------------------------------------------------------------

Váldde oktavuođa Sámedikki kulturgieđahalliin:
Telefovdna: 0980- 780 30
E-boasta: kansli@sametinget.se
Ohcan sáddejuvvo kansli@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-06-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?