onsdag 24 april 2024

Utlysning återstartsbidrag till samisk kultur och idrott

Sametinget har för 2022 tilldelats 4 mnkr för bidrag till samisk kultur i syfte att stimulera till utveckling och återstart. Beslut om återstartsbidrag kommer att tas vid två tillfällen under 2022. Ansökningarna ska ha kommit in till Sametinget senast den 1 april respektive den 1 augusti 2022.

Stödet ska säkra överlevnad och möjliggöra återstart för viktiga kulturaktörer och ta tillvara den utveckling som skett under pandemin. Med anledning av pandemin finns behov både av att stödja kultursektorns långsiktiga utveckling och av att stödja kulturaktörer som på grund av pandemin har svårt att överleva att åter öppna sina verksamheter. Bidraget ska fördelas i syfte att stimulera till utveckling och återstart av samisk kultur efter pandemin.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken aktivitet eller åtgärd som planeras eller har genomförts under året 2022 och hur den syftar till utveckling och återstart. Ansökan ska innefatta uppskattade kostnader för de planerade eller genomförda aktiviteterna eller åtgärderna. Sökande ska ange om annat ekonomiskt bidrag på grund av pandemin har erhållits och i så fall till vilket belopp.

Beslut om återstartsbidrag kommer att tas vid två tillfällen under 2022. Ansökningarna ska ha kommit in till Sametinget senast den 1 april respektive den 1 augusti 2022. Blankett för ansökan hittar du i högerspalten eller här och den ska senast vara inkommen sista ansökningsdagen. Instruktioner för ifyllande av blankett hittar du i högerspalten eller här. Ansökan skickas till kansli@sametinget.se. Undertecknad original ansökan skickas till postadressen Sametinget, Box 90, 981 22 Giron/Kiruna.

Tiden för handläggning är kort och därför ombeds sökanden att till ansökan bilägga alla uppgifter som styrker dina uppgifter i största möjliga mån. 

Kulturbidrag ska beskattas. För mer information kontakta Skatteverket i frågan.

Mer information hittar du i dokumentet Riktlinjer för återstartsbidrag till samisk kultur och idrott.

Har du frågor?

----------------------------------------------------------------------------------

Kontakta kulturhandläggarna på Sametinget:
Telefon: 0980- 780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Ansökan skickas till kansli@sametinget.se

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-08-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?