torsdag 7 juli 2022

Inbjudan till användardialog angående bibliotek

Använder du det lokala folkbiblioteket? Eller gör det inte det idag, men är nyfiken på vad ett bibliotek skulle kunna erbjuda?

Nu bjuder Samernas bibliotek och Kungliga biblioteket (KB) in till dialog och samtal om biblioteksanvändning och vilka behov du som användare av biblioteket har. Vi vänder oss både till dig som redan i dag använder det lokala folkbiblioteket och till dig som inte använder bibliotek i vardagen.

Kungliga biblioteket (KB) har från 2021 ett 3-årigt uppdrag från regeringen att utveckla resursbibliotek för landets nationella minoriteter. Resursbibliotek för samer och samiska språk blir Samernas bibliotek i Jokkmokk.

Resursbiblioteket kommer dels att stödja samiska låntagare i direktkontakt, dels stödja landets alla kommunala bibliotek, folkbibliotek. Stödet är främjande och konsultativt, meningen är att det ska stärka kommunernas biblioteksverksamhet, samtidigt som kommunerna ska ha kvar sitt ansvar.

Dialogen kommer att fokusera på hur dina behov av bibliotek och biblioteksverksamhet ser ut i dag, och vad du skulle önska i framtiden. Det är ett öppet samtal, vi bjuder in alla som är intresserade av samisk biblioteksverksamhet, språkbärare eller den som ännu inte kan språket.

Frågor som vi vill höra dina åsikter om är till exempel:

  • Hur upplever du ditt lokala bibliotek i dag?
  • Har du möjlighet att låna de böcker du önskar?
  • Finns det samisk verksamhet (på samiska språk eller om samiska ämnen) på biblioteket som intresserar dig?
  • Hur önskar du som förälder att din familj stöds av biblioteket?
  • Du som är ung vuxen, vad önskar du av biblioteket?
  • Du som är äldre, vad vill du se på ditt lokala bibliotek?
  • Hur skulle du önska att biblioteket stöttade dig som använder material på samiska i förskolor och äldreomsorg?
  • Du som inte använder biblioteket just nu, vad skulle du vilja att biblioteket erbjöd som skulle kunna locka dig?

Eftersom det är ett öppet samtal kan du ta upp helt andra frågor också under dialogen. Vi vill veta så mycket som möjligt om nuvarande upplevelser och om det du skulle vilja att ditt bibliotek kan erbjuda i framtiden.

Max 100 deltagare per tillfälle. Ingen föranmälan behövs. Samtalet förs på svenska.

Vi erbjuder två tillfällen för digital dialog:

Om du inte använt Zoom tidigare finns information här:

https://www.youtube.com/watch?v=T-PCJmYZhrA

Du kan ta del av uppdraget här:
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/12/uppdrag-till-kungl.-biblioteket-om-nationella-minoriteters-bibliotek/

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2022-02-21

Kontakt

Har du frågor kring dialogmötet eller uppdraget? Kontakta:

Dialogmöten

Välkommen till dialogmöte om biblioteksverksamhet. Ingen föranmälan behövs, klicka bara på länken på rätt dag och tid så kommer du in i mötet.

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?