söndag 14 juli 2024

Nytt samiskt språkmaterial till Jågloe – älskade rackarunge

Samiskt Språkcentrum har uppdaterat sitt samiska förskolematerial på de fem samiska språken. Förskolor som vill främja de samiska språken får nu tillgång till nytt inspirationsmaterial. Jågloe innehåller bl.a. berättelser, språkutvecklingsmaterial, matematik och sånger.

Samiskt Språkcentrum och Samiskt informationscentrum har under tidigare år utarbetat och distribuerat ett informationsmaterial för förskolor - ”Jågloe”, som fritt översatt från sydsamiska blir ”älskade rackarunge”. Materialet kompletteras nu med mer språkfrämjande material såsom berättelser, språkutvecklingsmaterial, matematik och sånger på alla de samiska språken i Sverige: nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Idag tillbringar barnen en stor del av sin tid i förskolan och därmed sker inte språköverföringen mellan generationerna såsom förr. Det är också många föräldrar som inte behärskar samiska. Det är därför viktigt att förskolan kan vara en arena för barnens samiska språkutveckling.

- Det är brist på material, läromedel och samiska pedagoger och förhoppningen är att man genom Jågloe-språkmaterialet kan uppmuntra och stödja samisk språkutveckling, säger Ulla-Karin Sarri ordförande i Sametingets språknämnd.

Samisk Språkcentrum är väldigt glad och tacksam att Giella förskola i Jokkmokk delade med sig av sitt gedigna samiska språkmaterial. Urval och sammanställning har gjorts av samiska förskollärare.

Materialet finns tillgängligt för nedladdning här

- Vi har plockat det bästa utifrån erfarenheterna i arbetet med samiska förskolebarn. Ytterligare kompletterande material kommer att publiceras på hemsidan allteftersom det färdigställs, säger Margareta Jonsson språkkonsulent på Samiskt Språkcentrum.

Syftet med materialet är att inspirera pedagoger att aktivt arbeta i förskolan med de samiska språken samt att medverka till att öka acceptansen för de samiska barnens språk och kultur.
 

Kontakt:

Margareta Jonsson, språkkonsulent vid Samiskt Språkcentrum
073-067 45 76, margareta.jonsson@sametinget.se

Ulla-Karin Sarri, ordförande i Språknämnden Sametinget
ulla-karin.sarri@sametinget.se


Språkcentrum är en del av Sametinget och har som målsättning att främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken, stärka de samiska talarna, utveckla metoder för språklig revitalisering samt verka för att synliggöra och öka statusen för de samiska språken. Språkcentrum ska utgå från samernas behov av revitaliseringsinsatser och är lokaliserat till Dearna/Tärnaby och Staare/Östersund.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-02-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?