söndag 16 juni 2024

Prošeaktadoarjagat gealboloktemii

Sámediggi juolluda 2,5 miljovnna gealboloktenprošeavttaide mat ovddidit sámi ealáhusaid ja mat addet eanet bargosajiid.

Ulbmilin lea buoridit fitnodatnávccaid sámi ealáhusain, ja nannet sámi fitnodagaid ovdáneami vai Sámis lassánit bargosajit.

Dán ruhtajuolludeamis deattuhit ahte gealboloktendoaimmat láidestit ja nannejit fitnodagaid digitála nuppástuhttima guoddevaš oassin fitnodatovdáneamis.

Prošeaktadoarjja almmuhuvvo danin vai sáhttit doarjut ovttasbargguid dakkár surggiin mat bures ávkkuhit servodagas, muhto mii ii soaba dušše ovtta fitnodahkii. Danin galgá dát doarjja ávkkuhit eanet go dušše ovtta fitnodaga.

Eavttut

Doarjja galgá veahkehit lágidit doaimmaid mat háhket ja ovddidit:

 • Gealboloktema E-gávpedoaimma guvlui omd. digitála márkanfievrrideami, ulbmiljoavkoheiveheami ja kunddar- ja márkanguorahallamiid bokte.  
 • Gealboloktema digitála reaidduid geavaheamis mii lea ávkin ja mii ovddida fitnodagaid.

Dát almmuheapmi lea báikegoddeprográmma siskkobealde.

Dása sáhtát doarjaga oažžut

 • Bálká- ja sosiála goluide
 • Indirekte goluide (guoská dušše organisašuvnnaide main leat bargit)
 • Bálvalusaid oastimii
 • Iežá goluide

Makkár eavttut?

Sámediggi árvvoštallá ohcamiid dáid eavttuid vuođul:

 • Doarjjaohccis lea máhttu, gealbu ja nákca čađahit prošeavtta
 • Prošeavtta metoda ávkkuha máhttojuohkima
 • Prošektii lea identifiserejuvvon dárbu

Sámedikki regionála doaibmaplánas sáhtát lohkat eanet dáid eavttuid birra. Doaibmaplánas gávnnat maiddái dieđuid got eavttut árvvoštallojit ja dieđuid šablonaid birra ja got mii rehkenastit ng. indirekte goluid.

Gii sáhttá ohcat?

Sámi fitnodagat, sámi searvvit ja organisašuvnnat, gielddat ja eanadikkit ja regiovnnat.

Ohcanáigemearri ja mearrádus

Don sáhtát ohcat doarjaga guovvamánu 28 beaivvi rádjái 2022.

Goassážii galgá prošeakta leat čađahuvvon?

Don sáhtát ohcat prošeavttaide mat bistet juovlamánu 31 beaivái 2023. Oassečilgehus galgá sáddejuvvot sisa oassemáksimiid oktavuođas. Don oaččut álgit prošeavttain de juo go ohcan lea ollen Sámediggái, muhto dat lea du iežat riskka mielde, ja ekonomalaš riskka. Easkka de go oaččut doarjjamearrádusa, dieđát oaččut go ruđaid vai it.

Man olu sáhtát oažžut doarjaga?

Don sáhtát oažžut 100 % prošeaktagoluin.

Got ozat?  

Doarjaga ozat Eanandoallodoaimmahaga E-bálvalusa bokte – dasa fertet logget sisa mobiila BankID bokte.

 • Deaddil E-tjänster Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus, Mina sidor vuolde
 • Vállje Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Vállje Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Álggat bálvalusa
 • Deavdde ohcama
 • Vállje Projekt vuolde (ohcamuša 3. lasta ohcamis) Demonstrationer och information - ja dan maŋŋel Skapa nya jobb

Loga eanet E-ohcama birra dás

Leago dus veahkki deavdit ohcama?

Jus don deavddát ohcama muhtun iežá ovddas, omd muhtun organisašuvnna ovddas, de ferte dus leat fápmudus dan dahkat. Loga eanet fápmudusaid birra

Leatgo dus jearaldagat?

Jus dus leat jearaldagat doarjaga birra, váldde oktavuođa camilla.hansson@sametinget.se dahje sarainger.larsson@sametinget.se

Visar sidorna 1 till 20 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-01-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?