söndag 21 juli 2024
Sámediggepresideanta Håkan Jonsson, Silje Karine Muotka ja Tuomas Aslak Juuso.

Sisriikkalaš ja riikkaidgaskasaš sámi giellavahkku 2021

Sámi giellavahkku lágiduvvo dál goalmmát geardde, ja lea šaddan fiinna jahkásaš vuohkin čalmmustahttit sámegielaid. Sámi giellavahkku lea oktasaš áŋgiruššan man ulbmil lea oainnusin dahkat sámegielaid, ja lea ovttasbargu Norgga, Ruoŧa ja Suoma sámedikkiid gaskka.

Sámi giellavahkku ulbmil lea čalmmustahttit sámegielaid almmolašvuođas, nannet máhtu sámegielaid birra ja veahkkin loktet gielaid stáhtusa. Norgga, Ruoŧa ja Suoma golbma Sámedikki háliidit ahte sámegiella galgá oidnot, gullot ja geavahuvvot buot servodatsurggiin giellavahkku oktavuođas.
 

- Dán vahkku galget min sámegielat oidnot ja gullot servodagas. Mii leat hui rámis daid olu iešguđetge doaimmaiguin mat lágiduvvojit miehtá riikka, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

Son lasiha ahte son lea erenoamáš ilus go aktevrrat nu go Avinor, Tine, Freia, Wideroe ja Cirkel K leat mielde čalmmustahttime sámegielaid iešguđetge lávddiin.  

- Mun lean hui ilus go stuorát aktevrrat mannet ovdalis, gállet luotta ja čalmmustahttet sámegielaid almmolašvuođas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

Sámi giellavahkku lea sturron jagis jahkái, ja sihke suohkanat, sámi ásahusat, báikkálaš ja našuvnnalaš aktevrrat ja priváhtaolbmot leat mielde čalmmustahttime sámegielaid dán vahkku.

Ruoŧa stivraságadoalli, Håkan Jonsson, dadjá ahte sámegielaid seailluheapmi lea dehálaš sámi  álbmogii ja sámi kultuvrra áimmahuššamii. 
 

- Giellavahkku lea šaddan bistevaš árbevierrun, ja dat lea dehálaš čalmmusteapmi sámegielaid hárrái. Vaikko guđe máhttodásis leažžat, de čatnet giela min oktii ja ráhkadit čanastagaid min gaskii, dadjá  Håkan Jonsson, gii lea Ruoŧa Sámedikki stivraságadoalli.

Suoma sámediggepresideanta, Tuomas Aslak Juuso, ávžžuha buohkaid searvat sámegielaid čalmmustahttimii dán vahkku, sihke lágidemiid oassálastima bokte ja sosiála mediaid bokte.
 

- Giellavahkku addá erenoamáš vejolašvuođa čalmmustahttit sámegielaid, ja mun sávan ahte maiddái Davviriikkaid eiseválddit ja aktevrrat geavahišgohtet sámegielaid heivvolaš vugiin iežaset doaimmain giellavahkku oktavuođas, dadjá sámediggepresideanta Tuomas Aslak Juuso.

 
Sámegielaid birra:
 
Oktiibuot leat 11 sámegielat olles sámi ássanguovllus. Riikkaidgaskasaš oktavuođas adnojuvvojit buot sámegielat áitojuvvon, duođalaččat áitojuvvon ja masá jápmán giellan.
 
Sámi giellaguovllut gokčet árbevirolaččat stuorra osiid Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas, Guoládatnjárggas davvinuortan Engerdala rádjai Lulli-Norggas ja Eajra rádjai Lulli-Ruoŧas. Sámegillii dát guovlu gohčoduvvo Sápmin. Eanemusat geavahuvvon sámegielat Norgga dál leat davvisámegiella, julevsámegiella ja lullisámegiella. Bihtánsámegiella, ubmisámegiella ja nuortalašgiella leat ealáskahttinmuttus Norggas.
 
Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?