tisdag 7 december 2021

Utlysning av medel för informationsinsatser

Sametinget utlyser 2,9 miljoner kronor till information och demonstration för informationsinsatser som främjar samiskt företagande, skapar flera jobb och har fokus på hållbarhet.

Sametinget har ett särskilt regeringsuppdrag att rikta insatser för diversifiering av samiska företag. Målet är att stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa flera jobb i Sápmi. Detta kan ske via aktiviteter som ska bidra till att företag på landsbygden kan utvecklas, marknadsorienteras, finna nya marknader samt öka antalet arbetstillfällen.

Förutsättningar  

Coronapandemin och klimatförändringen har förändrat konsumtionsmönstret hos människor. Det har bland annat medfört att efterfrågan av lokala produkter och tjänster har vuxit.

Då de samiska produkterna i många stycken är unika till sin natur genom miljömässig hållbarhet och lokal förankring fokuserar denna utlysning på aktiviteter för att marknadsföra samiskt företagande och samiska produkter ur ett miljöperspektiv. Detta kan ske genom till exempel:  

 • Att presentera företagsamhet inom samisk mat, duodji, turism, musik etc för att på olika sätt marknadsföra samiska produkter
 • Skapande av arenor för byggande av nätverk där affärssamarbete skapas
 • Produktion av informations- och marknadsföringsmaterial som speglar de budskap som det samiska näringslivet vill förmedla

Insatsen ska bidra till att öka allmänhetens intresse för och kunskap om samiskt entreprenörskap ur ett hållbarhetsperspektiv, för att därigenom öka efterfrågan samt stärka befintliga och utveckla nya marknader.

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet, i åtgärden för kompetensutveckling med syfte att skapa nya jobb. Insatserna i projektet skall attrahera båda könen samt vara åldersneutralt.

Detta kan du få stöd för

 • Utgifter för personal
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Eget arbete (projektdagbok)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter
 • Immateriella tjänster

Vilka villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet är innovativt
 • Genomföraren har kunskap, kompetens samt genomförandekapacitet
 • Projektet bidrar till kunskapsspridning
 • Projektet uppfyller identifierade förutsättningar
 • Projektet har tydliga mål

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan.  I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till och med den 30 november 2021. Tänk på att beredningen av ditt ärende går fortare om ansökan är komplett vid inlämningstillfället.

Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 december 2022. Delredovisning skall ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter.  

Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Välj fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Demonstrationer och information och därefter Skapa nya jobb

Läs mer om E-ansökan här

Får du hjälp med ansökan?

Om du söker får någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta camilla.hansson@sametinget.se eller sarainger.larsson@sametinget.se

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-10-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?