söndag 14 juli 2024

Sámedikke rahpam Vuona bielen - Sámedikke åvddå-ulmusj Daniel Holst

Sámedikke åvddåulmusj Daniel Holst oassálastij vuona Sámedikke avtsát mandáhttaájge ráhpamin gålgådismáno 20.b. 2021.

Suv Majestähtta Gånågis, Gånågisák Allavuohta Kråvnnåprinssa, Alemus duobmmoståvlå justitiarius, Sámedikki presidenta, Sámedikke ájrrasa ja guosse,
 
Sieldes ávon lav gå l máhttelis dánna årrot uddni, mannulagán diehki rasstijiv guokta rijkarája. Rasstijiv guokta rijkarájá ma val 6 máno duogen ällim máhttelisá jali lidjin stuorra gássjelisvuoda. Mujna li vuorddaga ruoptus boahtegoahtep iemelágásj vidjurij avta bále gå älváv ållusa li ájttsam man vuorbbádahtte rijkarájá li ja gåktu mijáv bájnatji vuorbe milta. Jáhkarádás lisj dávk jáhkket rievddadibme sjaddá gå ájttsagoahtá gássjelisvuodav, enas la barggat ja enas vádnu valla duostav gåjt dårvustallat.
 
Rabádum rájáj boahtá aj ruoptusbiedjamis ájgge mijá álmmugij. Aktavuodaj ja aktisasjbargoj ruoptusbiedjam. Dagos la ådåstuhttet ma li vuornodum midjij jagij birán. Digitaliserim rahpá ednagijda valla ij målsuda káfav juhkat buorre rádnajn. Gávnadimiji ij ga målsuda ma sjaddi gå l máhttelis riejssit váni gártjodimij dagi.
 
Ávvusav ednagit ielvvet sáme riektá nanustahteduvvi vuona juridijkalasj institusjåvnåjn. Älváv mälggat oajbbomav ja sidáv sávvat vuorbev vuojttuj. Tjuovvop mannulagáv stuorra miellogisvuodajn ja árvvedip stuorra máhttelisvuodajt bájnasj aj svieriga institusjåvnåjt. Sämmiláhkáj ávvusav sadnesvuohtakommisjåvnnå svieriga bielen gárveduvvá ja tjuottjáldahttem lahkan Vuona ja Suoma sámijda gudi li bájnatjuvvam svieriga stáhtas.
 
Ávvusiv ednagit gå Sámediggelájddijiddje ja Presidännta berustalájga mijáv guossidit Sámedikke rahpamin svierigin bielen. Nåv gåk muv guossidibme dánna de la ájnas dättodibme sidjij gudi jáhkki máhttelis la sieradit sáme álmmugav ja sáme oajbbomav.
 
Javlliv dav dalloj valla muv milta ij mejdik dagá dav gärddádit. Mij lip álmmuk ja rijkarájá älla mijá, såjtijma riegádit, jåhttåm, nággidum jåhttåt; bájkkáj mij uddni gåhtjoduvvá Vuodna, Svierik, Suobma ja Gárjjel. Stáhta vuojn älla ájnnasa midjij, mijá histåvrråj ja mijá boahtteájgge l aktisasj. Viertti javladuvvat desik koloniállastáhta li dadjadam dav ja ållåsit dåhkkidi mijá riektáv: rájá älla mijá, nasjåvnå e máhte mijáv ráddjit.
 
Gijtto
Visar sidorna 1 till 8 ( av 8 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?