lördag 27 november 2021
krypljung

Biologalaš girjáivuohta

Biologalaš girjáivuohta lea čoahkkedoaba mii gokčá visot šládjavariašuvnnaid, eatnama šlájaid ja eallinbirrasiid dáfus. Biologalaš girjáivuođain oaivvildit indiviidaid genehtalaš máŋggabealatvuođa vissis šlája siskkobealde, iešguđet šlájaid variašuvnna, ja luonddušlájaid ja eatnamiid variašuvnna.

Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de ekosystemtjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens och välbefinnande.

Sverige har undertecknat FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) där vi förbinder oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja den så att den inte förstörs eller tar slut. Det innebär exempelvis att vi ska bruka skogen, bedriva jordbruk och fiske på ett hållbart sätt så att alla arter överlever och så att inte all fisk tar slut.

Naturen har ett skyddsvärde i sig själv. Människans rätt att förändra och bruka naturresurserna är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. 

Ur ett samiskt perspektiv är alla frågor miljöfrågor och natur går inte att skilja från kultur. I det samiska landskapsperspektivet ryms en grön infrastruktur, biologisk mångfald och olika ekosystemtjänster, som till exempel de tjänster renen levererar.

En nyutkommen antologi Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) ger en bild av hur mångfasetterat vårt beroende av naturen är. Antologin har blivit framtagen på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, under Naturvårdsverket. 

Boken innehåller 26 längre kapitel och 27 uppslag skrivna av svenska forskare med olika ingångar till och kunskaper i ämnet biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Många av författarna är ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Från Sametinget har Laila Öberg Ben Ammar medverkat i ett kapitel om samisk traditionell kunskap.

Informationsblad om antologin

Visar sidorna 1 till 16 ( av 16 )
«1»
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-09-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?