lördag 27 november 2021
Foto: Marie Enoksson

Fokálačuokkisvásttolaš 8(j) ja 10(c) artihkkaliin

Sámedikkis lea 2021 rájes leamaš bajemus oktiiheivehanvásttolaš – fokálačuokkisvásttolaš – sámi máhttovieruid ja iežá máhttovieruid ektui. Sámediggi lea ovttasbargagoahtán SLU:in Biologalaš girjáivuođa guovddážiin, mii veahkkin pláne dán barggu eareliiggánit iežá máhttosurggiid dáfus Ruoŧas.

Uppdrag

Sametinget har enligt 2021-års regleringsbrev ett uppdrag att vara fokalpunkt för artiklarna 8(j) och 10(c) i Konventionen om biologisk mångfald (CBD) och i det arbetet involvera andra myndigheter och aktörer som har kunskap och roll att spela i genomförandet av dessa artiklar i Sverige.

Bakgrundsbeskrivning

Den snabba utvecklingen av dagens samhälle har inneburit en hög belastning på naturen och dess biologiska mångfald. Det är inte bara artrikedomen som minskar utan stora förändringar har skett i hur mark och vatten nyttjas. Kunskap om äldre, ofta skonsammare, bruknings-metoder har påverkats så mycket att de riskerar gå förlorade. Viktiga bärare av denna kunskap är till exempel urfolken med sina traditionella levnadssätt.

Internationellt har denna utveckling uppmärksammats bland annat genom konventionen om biologisk mångfald (CBD). Konventionen undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992, och trädde i kraft 1993, då även Sverige undertecknade den.

Artikel 8(j) och 10(c) i konventionen

Artikel 8(j) och 10(c) i konventionen handlar om traditionell kunskap och sedvanebruk som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald. Dessa CBD-artiklar lyder i helhet:

Artikel 8 – in situ – bevarande
j) med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor.

Artikel 10 – Hållbart nyttjande av komponenter av biologisk mångfald
c) skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska resurser i enlighet med traditionella kulturella sedvänjor som är förenliga med kraven för bevarande och hållbart nyttjande.

Organisation och genomförande

Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk kultur och som fokalpunkt har Sametinget ett övergripande samordningsansvar för både árbediehtu (samisk traditionell kunskap)  och annan kunskapstradition. 

Åsa Labba är samordnare för fokalpunktsuppdraget på Sametinget. En viktig del i arbetet kommer att vara kunskapshöjande insatser till framför allt myndigheter som i sitt arbete behöver höja sin kompetens gällande árbediehtu och annan kunskapstradition.

 

Visar sidorna 1 till 16 ( av 16 )
«1»
© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-09-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?