söndag 21 juli 2024

Efter anmälan (lulesamiska)

Ájgen gitta basádismáno 15.b. 2024 válljimsiebrreráde gárvvi guodedum diedádusájt ja rávkká ållestimev jus la dárbulasj.

Gålmmå fábmudagá aktijbarggi; Sámedikke válljimsiebrreráde, Norrbottena lenastivrra ja Válljimfábmudahka. Gájka hähttuji tjuovvot Sametingslagen (1992:1433) kap 3. Val till Sametinget

Sámedikke váljjimsiebrreráde galggá maŋemusát basádismáno 15.b. jagen Sámediggeválljima åvddåla mierredit gasskabåddåsasj sámejienastimlågov. Brevav märrádusá hárráj oadtju goappátjagá gut la tjáledum jienastimlågon ja gut oadtju hilgudisáv.

Válljimsiebrreráde märrádusá maŋŋela gasskabåddåsasj sámejiednastimlågo hárráj de galggá gasskabåddåsasj sámejienastimlåhko gávnnut gehtjadibmáj basádismáno 15.b. –javllamáno 15.b. ájgen nåv gåk Válljimfábmudahka mierret maŋŋel gå l rádedam Sámedikkjn. Gasskabåddåsasj sámejienastimlåhko almoduvvá gehtjadibmáj gålmmålåk bájkijn Sámeednamin ja Svierigin.

Ulmutja gudi li hilgudisáv oadtjum bessi märrádusáv gujddit. Gut la tjáledum  sámejienastimlågon bässá gujddit ietjá ulmutjav gut la tjáledum sámejienastimlågon. Gujddim rájaduvvá lenastivrraj gånnå Sámedigge l biejadum. Dálásj ájge l Norrbottena Lenastivrra.

Norrbottena lenastivrra giehtadallá rabás tjåhkanimen máhttelis gujddimássjijt guovvamáno 15.b. válljimjage. Válljimsiebrreráde dan maŋŋela mierret stuoves sámejienastimlågov lenastivra märrádusá maŋŋela. Dagáduvvá maŋemusát sjnjuktjamáno1.b. válljimjagen.

Válljimfábmudahka dan maŋŋela gárvvidahtjá rádjusijt Sámediggeválljima hárráj.

Sámediggeválljim 2025 jagen la goalmát ájllega moarmesmánon – d.j. moarmesmáno 18.b. 2025.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-11-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?