lördag 18 maj 2024
symbol för syntolkning

Tillgänglighet

Ett viktigt fundament i demokratin handlar om möjligheten att delta i de demokratiska processerna på ett jämlikt sätt. Där har Sametinget liksom andra myndigheter skyldighet att förmedla information på ett tillgängligt sätt, i enlighet med de lagkrav och riktlinjer som finns. Det gäller inte minst inom demokratiuppdraget – där mycket information förmedlats ut digitalt.

Under våren undertecknade Sametinget Deklaration för en stark demokrati, från kommittén Demokrati 100 år. Genom undertecknandet åtog sig Sametinget en rad demokratistärkande åtgärder 2021 som bland annat består av informationsinsatser i samband med sametingsvalet 2021 och synliggörandet av Sametingets arbete med demokrati, urfolksrätt och mänskliga rättigheter.

Eftersom det kan finnas flera olika orsaker eller hinder som gör det svårare för människor att tillgodogöra sig information, är det viktigt att informationen är utformad på ett medvetet sätt så att fler kan ta del av den. Det kan handla om anpassningar på webbplatsen och i sociala medier för att personer med en syn- eller hörselnedsättning ska kunna nås av information på ett likvärdigt sätt.

Inom demokratiuppdraget har vissa insatser gjorts på detta område. Animerade filmer om ”Sametinget”, ”FN:s urfolksdeklaration” och ”Sametingsvalet” har syn- och teckenspråkstolkats och skriften ”Ung och delaktig” har tagits fram i så kallad tillgänglig PDF för fler ska kunna ta del av innehållet.

De samiska språken lyfts också fram, både i tryckt skrift och i kommunikation via sociala medier. I magasinet ”Ung och delaktig” finns nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska textavsnitt översatta. I Sametingets sociala kanaler finns viss kommunikation översatt till nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, pitesamiska och umesamiska, för fler ska kunna känna sig delaktiga.

Har du synpunkter på tillgängligheten inom demokratiuppdraget?

Kontakt:

Ylva Holmberg,
projektledare för demokratiuppdraget
Tel: 063-150854, mobil: 073-0579683
ylva.holmberg@sametinget.se

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-05-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?