tisdag 15 juni 2021

Sámi kulturdoaimmaid guorahallan ja iskkadeapmi

Iskkadeami ulbmil lea čielggadit got pandemiija lea váikkuhan sámi kultureallimii. Iskkadeami vástádusat galget buohtalastot ja leat diehtovuođđun čoahkkimis mii dollo geassemánu ráđđehusa áššedovdiiguin geat guorahallet pandemiija váikkuhusaid.

Ráđđehus lea nammadan sierra guorahalli gii galgá čoahkkáigeassit ja čielggadit got pandemiija lea váikkuhan kultursuorgái. Čakčamánnui 2021 galgá válbmejuvvot raporta dán guorahallamis. Guorahalli lea Linda Zachrisson. Dán oktavuođas lea kulturlávdegoddi bovden sámi kulturbargiid digaštallat ja ovdanbuktit got pandemiija lea čuohcan sámi kultureallimii, ja makkár vejolašvuođat leat ovdánit dán suorggis. Dasa lassin sáddet dán jearahallanskovi man bohtosiid buohtalastit ja mat leat vuođđun čoahkkimis ráđđehusa guorahalliiguin pandemiija hárrái.

Maŋemus beaivi vástidit lea miessemánu 21 beaivvi 2021.

Liŋka jearahallanskovvái gávnnat dáppe.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-05-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?