torsdag 25 juli 2024

Pandemiija lea čuohcan sámi kulturdoaimmaide

Sámedikki kulturlávdegoddi bovde dál sámi kulturdoaibmabeliid digitála čoahkkimii ságastit pandemiija váikkuhusaid birra sámi kultureallimii ja ođđa ovdánahttinvejolašvuođaid birra.

Badjel jagi leat sámi kulturdoaimmat šaddan birget unnánaččain pandemiija váikkuhusaid dihte. Koronaráddjemat leat čuohcan garrasit sámi kulturbargiide dáidda, lávdedáidda ja filbma, musihkka ja girjjálašvuođa surggiin, ja maiddái fitnodagain, servošiin ja iežá kulturdoaimmain. Pandemiija gáržžida vejolašvuođa lágidit ja oassálastit kulturdáhpáhusain ja čoagganemiin, ja dat čuohcá olbmuid gaskasaš ovttasdoaibmamii ja vásáhuslonohallamii.

Sámi servodahkii lea dehálaš ahte mis lea ceavzilis kultureallin nana infrastruktuvrrain mii lea olámuttus buohkaide. Sámediggi háliida gullat got pandemiija lea didjiide čuohcan ja got dii jurddašehpet ahte sáhttit ealáskahttit sámi kultureallima ođđa searaiguin.

Sámedikki kulturlávdegoddi bovde danin sámi kulturdoibmiid digitála čoahkkimii ságastit pandemiija váikkuhusaid birra ja ođđa ovdánahttinvejolašvuođaid birra.

Goas? Miessemánu 6 beaivvi dii. 10:00-12:00

Dieđit ovdal miessemánu 3 beaivvi 2021 e-boasttain: tanja.seva@sametinget.se 

Liŋka čoahkkimii sáddejuvvo ovdal čoahkkima. 

Bures boahtin! Buorisboahtem! Burist båhtem! Buerestbåhtieme! Buerie båeteme! Välkommen!

Visar sidorna 1 till 19 ( av 19 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-04-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?