torsdag 2 december 2021

Renodukter uppmärksammas

Renodukter möjliggör för renarna att lättare ta sig över broar och vägar. Trafikverket kommer att bygga ett tiotal nya renodukter över E:4an i Norrbotten och Västerbotten. Renodukterna underlättar för renarna att flytta mellan olika betesmarker utan att riskera att bli påkörda eller stoppas av viltstängsel.

I Västerbotten kommer Trafikverket att bygga en renodukt över E:an norr om Umeå. Tobias Jonsson från Gran Sameby berättar i ett nyhetsinslag för P1 att samebyn har fått vara med och välja plats och utformning på renodukten. Det har varit viktigt att den ska vara anpassad utifrån renarna, så att de vågar passera på den.

Tobias Jonsson ställer sig positiv till renodukten och säger det underlättar för dem att slippa stänga av E:4an i samband med flytt. Mer om nyheten

Per Sandström, landskapsekolog på SLU, ställer sig också positiv till renodukter. Per påpekar att renodukter är särskilt viktiga i samband med klimatförändringarna och när snöförhållandena försvårar betet och man behöver kunna flytta renarna mellan olika betesmarker. Renodukterna har också uppmärksammats i utländsk media, i The Guardian i både England och Tyskland.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2021-02-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?