fredag 24 mars 2023

Utlysning av medel till samebyar för arbete med klimatanpassning

Sametinget söker två intresserade samebyar som vill upprätta klimat- och sårbarhetsanalyser under 2022. Sametinget söker i första hand byar med renbetesmark i Västernorrlands län, men vi tar gärna emot intresseanmälningar från alla intresserade samebyar, sista ansökningsdag är 31 januari 2022.

I enlighet med Sametingets handlingsplan för klimatanpassning, vill Sametinget och länsstyrelserna inom renskötselområdet fortsatt erbjuda stöd till samebyar i arbetet med att ta fram klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning.

Syftet med arbetet är att ta fram en samlad bild över hur förändringar av klimatet påverkar förutsättningarna för renskötseln i samebyn, identifiera problem och analysera möjliga förslag till åtgärder.

Arbetet bedrivs i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna, Sámiid Riikkasearvi (SSR) samt SMHI.

Bakgrund

Sametinget har under 2016 tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning. Målet med handlingsplanen är att öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar samiska näringar och samisk kultur samt få kunskap om möjliga anpassningsåtgärder och genomförandet av dessa. En av åtgärderna för att öka flexibiliteten är att respektive sameby ska ta fram en egen sårbarhetsanalys och en egen handlingsplan för klimatanpassning.  

Fyra samebyar; Ängeså, Sirges, Ran och Ohredahke deltog under 2018 i ett pilotprojekt där klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning arbetats fram. Efter pilotprojektet har ytterligare två samebyar i Norrbottens län, tre samebyar i Jämtland/Dalarnas län samt en sameby i Västerbottens län arbetat med klimat- och sårbarhetsanalyser.

Inför 2022 söker vi nu ytterligare två samebyar, i första hand med betesmark i Västernorrland som vill ingå i arbetet. 

Vad innebär projektet?

Målet är få att kunskap om och identifiera konsekvenserna av vad ett förändrat klimat innebär inom er sameby samt upprätta en plan över möjliga lösningar. Arbetet utförs av samebyn själv med stöd under året från SSR, Sametinget och länsstyrelsen med geografiskt områdesansvar samt SMHI. Arbetet ska utföras under 2022 och inleds med ett uppstartsmöte i februari där vi gå igenom arbetet. Därefter lägger ni upp en plan för arbetet som passar er. En förutsättning för att genomföra projektet är utse att en arbetsgrupp med en ansvarig kontaktperson som har huvudansvaret för att skriva rapporten inom samebyn. Ett viktigt underlag i arbetet är RenGIS. Ersättning som utgår till samebyn är 100 tkr.

Kontakt

Om ni är intresserade av att ta fram en klimat- och sårbarhetsanalys samt handlingsplan för klimatanpassning eller har frågor, kontakta: 

Mirja Lindberget  
mirja.lindberget@sametinget.se 
tel. 063-15 08 73

 

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2021-12-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?