lördag 20 juli 2024

Dievasčoahkkin Árviesjávrries koronaráddjejumiiguin

Skábmamánu 24-27 beivviid lágiduvvo fysalaš dievasčoahkkin Árviesjávrries. Dát lea politihkalaččat hui dehálaš dievasčoahkkin daningo Sámedikkis lea jođus bušeahttaproseassa. Čoahkkimis šaddet čuovvut olu njoammuneastadan-rávvagiid.

Sámedikki čoahkkinjođihangoddi lea doalahan oktavuođa Norrbottena njoammunsuodjedoaktáriin, ja lea maiddái gulahallan Sámedikki bellodatjođiheddjiiguin. Dan maŋŋel lea čoahkkinjođihangoddi mearridan čađahit dievasčoahkkima plána mielde. Danin šaddá fysalaš dievasčoahkkin Árviesjávrries skábmamánu 24-27 beivviid.

Dievasčoahkkin lágiduvvo Hotel Laponias gos leat olu korona-eastadan ráddjejumiid vai dievasčoahkkinlahtuide galgá leat sihkkaris dilli. Dát čoahkkin lea dehálaš daningo Sámedikkis lea juste dál bušeahttaproseassa jođus. Lea maiddái váttis maŋidit dievasčoahkkima, eareliiggánit go miessemánu dievasčoahkkin ii šaddan lágiduvvot. Dasto eai leat Sámedikkis vuos nohkka buorit digitála rusttegat maiguin doalašii dohkálaš dievasčoahkkima riektesihkarvuođa ektui.

- Mun ipmirdan dan balu maid oallugat dovdet in ge váldde geahppasit dan, muhto seammás dovddan ovddasvástádusa Sámedikki doaimmas. Go Region Norrbottena njoammunsuodjedoaktárat mieđihit, de jáhkán ahte mii ovttas nagodit čađahit dievasčoahkkima sihkkaris vuogi mielde go leat várrogasat, lohká Sámedikki ságadoalli Paulus Kuoljok.

- Bellodatjođiheddjiin lea leamaš dáhttu ovttas gávnnahit čovdosiid. Ovttaskas lahtuin lea stuora ovddasvástádus čuovvut daid njoammuneastadanrávvagiid mat leat, doallat gaskka, ja jus veaháge dovdá nuorvvu de ii galgga boahtit. Mii áigut maiddái čoahkkinbevddiid stellet iežaládje go dan masa leat hárjánan.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-11-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?