lördag 20 juli 2024

Digitála giellaeahkedat Giellavahkku oktavuođas

Dál mii ávvudit Sámi giellavahkku 2020 - Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Språkvecka. Vahkku 43, golggotmánu 19-25 beivviid lea fas sámi giellavahkku. Ama searvabehtet?

Sámi giellaguovddáš lágida vihtta digitála giellaeahkeda (Zoom meeting bokte) main sámegiella lea gulahallangiellan. Giellaeahkediin lea iešguđetlágán sisdoallu, ja mii sávvat ahte oassálastit aktiivvalaččat servet dáidda. Giellaeahkediid dáhpáhusaide ferte ovdalgihtii dieđihit Likssjuo Medborgaskuvlla neahttasiiddu bokte go dat lea min ovttasbargoguoibmi dáid gáiddus giellaeahkediid lágideamis.

- Mii lágidit digitála dáhpáhusaid juohke sámegiela várás main sámegiella lea gulahallangiellan, muitala Sylvia Sparrock gii lea Sámi giellaguovddáža bargojođiheaddji.

Koronadávdda geažil ii sáhte Sámi giellaguovddáš lágidit fysalaš deaivvademiid, muhto geahččala baicca gáiddusčovdosiid bokte čađahit gielladáhpáhusaid. Juohke giellaeahkedii leat bovden logaldalliid ja gussiid geat sárdnot eatnigielaset. Mánnodaga lea bihtánsámegiela ja julevsámegiela eahket, disdaga oarjánsámegiela, gaskavahkku ubmisámegiela ja duorastaga ges davvisámegiela giellaeahket.

- Digitála čovdosat addet buohkaide vejolašvuođa oassálastit iežaset gillii, beroškeahttá gos orru. Muhto dát addá maiddái vejolašvuođa čuovvut iežá gielaid giellaeahkediid ja oahpásnuvvat visot sámegielaide. Dáinna lágiin šaddá hui čielggas man ovttastahtti fápmu gielas lea, ja got dat duddjo sámi servvolašvuođa, lohká Lars Miguel Utsi, Sámedikki giellalávdegotti ságadoalli.

Ulbmil giellavahkkuin lea čalmmustahttit iežamet sámegielaid visot servodatsurggiin, juohkit máhtu sámegielaid birra ja loktet sámegielaid árvvu. Ruoŧa, Norgga ja Suoma sámedikkit lágidit gielladoaimmaid máŋgga dásis servodagas giellavahkku oktavuođas. Sosiála mediat, filmmat ja deaddiluvvon ávdnasat bohtet geavahuvvot nu ahte giellavahkku sihke oidno ja gullo. Sámeskuvllain, máŋgga hálddašangielddas, sámi organisašuvnnain ja iežáin leat maiddái iežaset doalut dán vahkku.

- Mii sávvat ahte min rikkis sámi gielat gullojit, oidnojit ja geavahuvvojit olles vahkku, ja ahte buohkat geavahit fáddágilkoriid #giellavahkku2020 #giellavahkko2020 #giällavahkkuo2020 #gïelevåhkoe2020 sosiála mediain, loahpaha Ingegerd Vannar, Sámi giellaguovddáža bargojođiheaddji.

 

Prográmma ja dieđut

Loga eanet dáppe https://www.sametinget.se/sprakvecka.

https://www.facebook.com/events/1101984853578168.

https://giellavahkku.no/program-2/ siiddus gávnnat visot giellavahkku dáhpáhusaid olles Sámis. 

Geavat áinnas dáid fáddágilkoriid sosiála mediain.

#giellavahkku2020
#giellavahkko2020
#giällavahkkuo2020
#gïelevåhkoe2020

Oktavuođaolbmot:

Ingegerd Vannar, Sámi giellaguovddáža bargojođiheaddji, 070- 298 16 61, ingegerd.vannar@sametinget.se

Sylvia Sparrock, Sámi giellaguovddáža bargojođiheaddji, 070 - 646 63 99, sylvia.sparrock@sametinget.se

Lars Miguel Utsi, Sámedikki giellalávdegotti ságadoalli ja stivrra várreságadoalli, 070-349 29 68, larsmiguel.utsi@sametinget.se

Visar sidorna 61 till 80 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-10-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?