fredag 28 januari 2022

Krisstöd till samisk kultur och idrott 2021

Sametingets kulturnämnd har vid mötet 19 maj 2021 beslutat om nya riktlinjer gällande krisstöd för samisk kultur och idrott.

Nu går det att ansöka om bidrag för intäktsbortfall och ökade kostnader som har uppkommit på grund av coronapandemin. Sista ansökningsdag är den 20 augusti 2021.

Man kan få stöd för inkomstbortfall och ökade kostnader och även åtgärder som stimulerar till att förbättra förutsättningarna för verksamheten. Den period man kan söka stöd för är 1 mars till och med 31 juli 2021. 

Ansökan om krisstöd görs på särskild blankett, se högerspalt. Underlag som visar den negativa ekonomiska konsekvensen ska bifogas ansökan. Ytterligare instruktioner hur blanketten ska fyllas i finns att läsa i högerspalten.

Läs mer om Riktlinjer för krisstöd till samisk kultur och idrott i beslutsdokumentet till höger.

Handläggningstiden är kort, tänk därför på att fylla i kontaktuppgifter och att lämna in en så komplett ansökan som möjligt. I samband med handläggningen gör Sametinget en kontroll mot företagsregistret. Bidrag beviljas inte till sökanden med skatteskulder till staten. Bidraget till krisstöd kommer att beslutas av kulturnämnden i slutet av september. Beviljade krisstöd ska beskattas. För mer information kontakta Skatteverket.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2021-08-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?