onsdag 19 maj 2021

Sajáiduhttinbargu álgá

Dál lea duohtavuođakommišuvnna gieđahallanproseassa álgán ja dasa lea virgáduvvon prošeaktajođiheaddji. Son lea Marie Enoksson, Sámedikki ovddeš diehtojuohkki. Deháleamos oassi dán barggus lea viežžat oainnuid sámiin miehtá riikka.

Koronadávda lea dieđusge váikkuhan dasa got dán barggu sáhttit doaimmahit. Lea dárbu doallat unnit ja smávit ”koronakeahtes” fysalaš čoahkkimiid, ja baicca digitála čoahkkimiid go dat lea vejolaš - ja geahččalit láhčit buriid vejolašvuođaid buktit oainnuid ja jurdagiid čálalaččat.  

Váldojearaldat lea: Makkár fáttáid ja dehálaš gažaldagaid berre boahttevaš kommišuvdna váldit ovdan iežas barggus?

- Mun áiggun váldit oktavuođa sámi servviid ságadolliiguin miehtá Ruoŧa, ja bovdet sin ságastallaneahkediidda, muitala prošeaktajođiheaddji Marie Enoksson.

- Sámi organisašuvnnat sáhttet mu ja iežá ovddasteddjiid bovdet iežaset miellahttočoahkkimiidda ságastallan dihte makkár áššiid sámi duohtavuođakommišuvdna berre lagabui dutkat. Mii háliidit olahit nu viidát go sáhttit daid kanálaid bokte mat mis juo leat, lohká Marie.

Mii bidjat maiddái liŋka iskkadanskovvái jus lea muhtun gii háliida ovdanbuktit oaiviliid ja

Barggus lea stivrenjoavku mas leat čieža ovddasteaddji sámediggebellodagain, ja okta referánsajoavku mas leat ovddasteaddjit sámi organisašuvnnain, ja galgá ráhkaduvvot oktasaš prošeaktaplána bargui. Marie boahtá doalahit oktavuođa Matti Bergain gii lea stivrra ovddasteaddji stivrenjoavkkus ja referánsajoavkkus, ja gii gohčču čoahkkimiidda.

Ulbmil gieđahallanproseassain lea ahte ovttas sámi álbmogiin, namalassii guoskevaš olbmuiguin, joavkkuiguin, servošiiguin ja organisašuvnnaiguin, sajáiduhttit ja hukset luohttámuša boahttevaš duohtavuođakommišuvnna bargui, ja dakko bokte háhkat buoremus vejolaš eavttuid sámi álbmoga duohtavuođakommišuvdnii.

Háliidat go ahte du searvi dahje organisašuvdna bovde min čoahkkimii? Váldde oktavuođa minguin, de beassat gulahallat ja beadát mii lea praktihkalaččat vejolaš. Mii lágidit dulkoma jus háliidat sámástit.

Bargu ja oaivilat galget ovdanbuktot raporttas Kulturdepartementii ovdal njukčamánu 31 beaivvi 2021.

Váldde oktavuođa: 

Marie Enoksson, prošeaktajođiheaddji
E-boasta: info@sametinget.se 
Tel. 070-310 09 94 (beaivet)

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-10-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?