söndag 23 juni 2024

Så påverkas renköttsbranschen av coronapandemin

Under våren har efterfrågan på renkött minskat kraftigt. Företagen har 30% högre lager än vanligt. Inför nästa säsong bedöms inköpen minska med 35% och priserna gå ner med ca 10%. De större företagen är till viss del hjälpta av permitteringsstödet och de sänkta arbetsgivaravgifterna. 93 % av renskötselföretagen är dock enskilda firmor som inte är hjälpta av nuvarande stödåtgärder.

Den analys som Sametinget gjort baseras på en enkätundersökning bland renköttsföretag som Nordanalys gjort på uppdrag av Sametinget, samt en sammanfattning av lägesavstämning för rennäringen i Västerbotten, som gjorts av länsstyrelsen i Västerbotten.

Av den årliga renslakten går vanligen ca 66% till dagligvaruhandeln och 34% till restaurang- och konferensbranschen. Under våren 2020 har minskningen till dagligvaruhandeln varit ca 45% och till restaurang ca 93% för de större företagen. För de mindre företagen har minskningen varit 10% till dagligvaruhandeln och 45% till restaurang. Minst påverkan har Coronapandemin haft för de små företagen i segmentet "Nätförsäljning, direkt till kund" med endast 3 % mindre försäljning.

Det mesta renköttet säljs under hösten och en mindre del under våren. Minskningen under våren är drastisk, men ändå bättre att den inträffar under en period av normalt mindre efterfrågan och minimal slakt.

Det stora försäljningstappet beror på att försäljningen av förädlade produkter är kopplad till den inhemska turismen som i princip upphört.

Att i livsmedelslagen underlätta för direktförsäljning från renägare till privatperson är en åtgärd som skulle minska sårbarheten vid liknande marknadskollapser. Köttet blir dels billigare att sälja, med bibehållen marginal för renägaren, dels påverkas direktförsäljning till privata kunder mindre av marknadsförändringar. Det är dock en stor omställning som innebär investeringar för små företag att klara en direktförsäljning. Även för kunder är det en omställning att hantera ”hela” renkroppar i sin mathushållning. Merparten av volymerna bedöms fortsättningsvis behöva säljas genom nuvarande traditionella kanaler.

Det är osäkert hur den ökande användningen av digitala möten kommer att påverka konferensbeteendet i framtiden. Möjligen kan det behövas en omfördelning av större volymer renkött till dagligvaruhandeln istället för till hotell och restaurangbranschen. Renköttsföretagen bedömer att efterfrågan på renkött kommer att minska och att kommande säsong blir tuff med mindre marginaler. Branschens egen bedömning är att renslakten kommer att minska med 35% vilket kommer att betyda en viss prispress, möjligen -10%. 

De allvarligaste konsekvenserna drabbar dock renskötseln. Minskad slakt leder till minskade inkomster och ökade renhjordar. Läget för rennäringen är redan allvarligt med högt antal rovdjur, klimatförändringarna och ökade intrång från industriell verksamhet på betesmarker.

De större företagen är hjälpta av permitteringsstöden och de sänkta arbetsgivaravgifterna. Hälften av företagen ser ett behov av andra stöd som borttagna arbetsgivaravgifter, sänkta hyror, sänkta kontrollkostnader och räntesänkningar.

93 % av renskötselföretagen är dock enskilda firmor som inte är hjälpta av nuvarande stödåtgärder. Här finns önskemål om direkt stöd och hjälp till inköp. Även mer inflytande över intrång från industriell verksamhet och turism efterfrågas samt effektivare åtgärder gentemot det ökande antalet rovdjur.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-06-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?