onsdag 22 maj 2024
renar vandrar på snötäckt fjäll
Govven: Marie Enoksson

Dálkkádat- guorahallamat

Gran, Malå, Tåssåsen, Mittådalen, Idre, Maskaure ja Semisjaur-Njarg čearut leat válbmenbargagoahtán iežaset dálkkádat- ja hearkivuođaguorahallamiiguin ja dálkkádatheiveheami doaibmaplánaiguin.

Čearuid bargu lea oassin Sámedikki ja leanastivrraid barggus dálkkádatheivehemiin, Jus dáid doaimmaid galgat nagodit čađahit resurssaid ja áiggi dáfus, de fertet daiguin bargat guhkit áiggi vuollái. Čearut ožžot doarjaga RSR:s, Sámedikkis, guoskevaš leanastivrras ja SMHI:s.

Doaibmaplánabarggu vuođđun lea Sámedikki dálkkádatheiveheami doaibmaplána mii dohkkehuvvui 2016:s. Sámedikki doaibmaplána deattuha sámi ealáhusaid ja sámi kultuvrra, maid Sámediggi lea geatnegas ovddidit. Leanastivrrat boazodoalloguovllus leat dahkan soahpamušaid main lohpidit searvat dán bargui, ja addit doarjagiid áŋgiruššamiidda mat bistet vihtta jagi, ja mat čađahuvvojit vuoruid mielde.

Ulbmilin lea oažžut ollislaš gova das got dálkkádatrievdamat váikkuhit boazodollui, identifiseret čuolmmaid ja guorahallat vejolaš doaibmabijuid. Čielga doaibmaplána mas leat čielga mihttomearit ja čovdosat, addá čearuide, mearrádusdahkkiide ja eiseválddiide vejolašvuođa hábmet eastadandoaimmaid nu ahte boazodoallu ja sámi kultuvra buorebut sáhttá dustet dálkkádatrievdamiid.

Ulbmil lea ahte čearut mat leat searvan dán bargui galget:

  • Oažžut dieđuid das got dálkkádatrievdan váikkuha sin guovllus
  • Oažžut dieđuid ja gealbbu hábmet čovdosiid, ja ráhkadit plánaid dasa got čovdosiid duohtandahká

2018:s čađahuvvui pilohtaprošeakta. Njeallje čearu iešguđet guovllus ledje mielde; Ängeså, Sirges, Ran ja Ohredahke, ráhkadedje alcceseaset dálkkádat- ja hearkivuođaguorahallamiid, ja dálkkádatheiveheami doaibmaplánaid. Dán pilohtaprošeavttas válde maid vuođu SMHI dálkkádatdieđuin vai daid sáhttá geavahit RenGIS:s, ja čállui maiddái bagadus SMHI dálkkádatdieđuide.

Syntesraporta: Dán njealji čearu doaibmaplánain gávdno syntesraporta. Dat lea vuođđun dáid bargguid gaskkusteamis go Sámediggi ain joatká iežas dálkkádatheiveheami doaimmain.

Prošeaktadoarjaga ohcan: Sámediggi lea suokkardan čearuid vejolašvuođaid ohcat prošeaktaruđa dálkkádatheiveheami doaibmabijuid čađaheapmái.

Visar sidorna 1 till 17 ( av 17 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-05-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?