tisdag 28 mars 2023
renar vandrar på snötäckt fjäll
Foto: Marie Enoksson

Klimat- och sårbarhetsanalyser

Under våren 2021 påbörjade samebyarna Gran och Malå arbetet med att ta fram klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning. Under våren 2020 startade samebyarna Tåssåsen, Mittådalen och Idre samebyar i Jämtland/Dalarna samma arbete och under hösten färdigställde samebyarna Maskaure och Semisjaur-Njarg sina klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning.

Samebyarnas arbete ingår i Sametingets och länsstyrelsernas arbete med klimatanpassning. För att resurs- och tidsmässigt kunna möjliggöra dessa insatser, behöver de fördelas över längre tid. Samebyarna får stöd från SSR, Sametinget, respektive länsstyrelse samt SMHI. 

Arbetet med handlingsplaner bygger vidare på Sametingets handlingsplan för klimatanpassning som antogs 2016. Sametingets handlingsplan har fokus på samiska näringar och samisk kultur, som Sametinget har i uppdrag att främja. Länsstyrelserna inom renskötselområdet har ingått avtal där de förbinder sig att medverka i arbetet och ge stöd till insatser, som planeras omfatta fem år och ska genomföras etappvis. 

Syftet är att ta fram en samlad bild hur förändringar av klimatet påverkar förutsättningarna för renskötseln, identifiera problem och analysera möjliga förslag till åtgärder. Genom en tydlig handlingsplan med mål och åtgärder ska både samebyar, berörda beslutsfattare och myndigheter kunna arbeta förebyggande så att renskötseln och den samiska kulturen bättre kan möta de förändringar som kan förväntas i ett framtida klimat.

Målet är att deltagande samebyar ska:

  • få kunskap om konsekvenserna av ett ändrat klimat inom sitt område
  • få kunskap och uppnå kompetens om möjliga lösningar samt utarbeta en plan för hur de ska genomföras

Under 2018 pågick ett pilotprojekt. Fyra samebyar från olika områden; Ängeså, Sirges, Ran och Ohredahke, tog fram klimat-­ och sår­barhetsanalyser samt handlingsplaner för klimatanpassning. Inom pilotprojektet bearbetades delar av SMHI:s klimatdata för att kunna användas i RenGIS och en manual för SMHI:s klimatdata togs fram.

Syntesrapport: Det finns en syntesrapport av de fyra samebyarnas handlingsplaner. Den utgör underlag bland annat för att förmedla resultaten av pilotarbetena på ett pedagogiskt sätt i Sametingets fortsatta arbete med klimatanpassning. 

Ansökan om projektmedel: Sametinget har gjort en analys av samebyarnas möjligheter att ansöka om projektmedel för att genomföra klimatanpassningsåtgärder. 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2022-02-16

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?