lördag 20 juli 2024

Ii leat dohkálaš ahte riiddut lassánit

Álgoálbmogiid rievttit leat olmmošvuoigatvuođat. Dat vaššiságat ja áitagat mat leat leavvan sosiála mediain maŋemus áiggiid leat áibbas dohkkemeahttumat, cealkiba Leanastivra ja Sámediggi oktasaš cealkámušas.

Lei Alimus duopmostuollu mii duomus ođđajagimánu 23 beaivvi attii Girjása čerrui aktovuoigatvuođa addit bivdin- ja guolástanlobi čearu eatnamiin.

Maŋŋelgo duopmu lei celkon álge sosiála mediain leavvat vaššiságat ja vašši kommentárat sámiid vuostá.

Norrbottena leana leanahearrá Björn O. Nilsson, ja Sámedikki stivraságadoalli Per-Olof Nutti atniba ahte dákkár vašši sámiid vuostá lea áibbas dohkkemeahttun:

—Girjásášši duopmu lei áibbas čielggas ja čuovvu ollásit doaibmi riektestáhta ja min demokráhtalaš prinsihpaid. Lea áibbas lunddolaš duomuid digaštallat demokráhtalaš vuoiŋŋas, muhto eahpetoleránssa ja áitagiid gal ii sáhte eisege dohkkehit.

- Leanastivrra bargu lea ovddidit olmmošvuoigatvuođaid leanas ja dan barggu gal váldit hui duođas. Álgoálbmoga rievttit leat olmmošvuoigatvuođat, ja maiddái regionála vejolašvuođat maid mii galgat ovttas suddjet, lohká Björn O. Nilsson, Norrbotten leana leanahearrá.

—Muhtunat leat dáinna duomuin suhttan, muhto Sámediggái leat maid boahtán olu lihkkusávaldagat ruoŧelaččain miehtá riikka. Dat addá boahtteáigedoaivaga. Juohkelágán vealaheapmi ja áitagat leat áibbas dohkkemeahttumat gos dál de ležžet vuolgán, lohká Sámedikki stivraságadoalli Per-Olof Nutti.

Váldde oktavuođa

Björn Nilsson
Leanahearrá
E-boastačjuhus Björn Nilsson
Tel. 010-225 54 82

Per-Olof Nutti
Sámedikki stivraságadoalli
E-boastačujuhus Per-Olof Nutti
Tel. 0980-780 27

 

Visar sidorna 201 till 218 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-02-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?