söndag 14 juli 2024

Sámi eatnan duoddariid föreslås bli samisk nationaljojk

Kommittén för samiska nationalsymboler föreslår att jojken "Sámiid eatnan duoddariid" av Nils-Aslak Valkeapää  - Áillohaš blir samernas gemensamma nationaljojk. Jojken och att jojka är vår egen tradition som har en central position inom samisk kultur. 

Samerna har en egen sång, Sámeálbmot lávlla. Utöver detta är det naturligt att vi också har en egen nationaljojk som synliggör jojkens betydelse för oss samer.

Samlande symbol
"Sámiid eatnan duoddariid"  är en jojk som Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš har komponerat och som har  blivit en samlande symbol för det samiska. Den jojkas ofta i samiska sammanhang, t.ex på förskolor och skolor, i offentliga sammanhang och där samer samlas.

Multikonstnär
Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš var en multikonstnär med ett all-samiskt perspektiv som alla samer känner släktskap med. Valkeapääs jojk har många gemensamma drag med de olika jojk-traditioner vi finner i Sápmi, och kan förena både vuelie, vuolle, luohti, livđe och
leu´dd
. Jojken uttrycker samernas långa närvaro i Sápmi och samernas kärlek till sitt eget område. Sápmi är den mjuka, varma famnen vi känner oss hemma i.

Kommitténs förslag
Kommittén för samiska nationalsymboler föreslår att som nationaljojk välja denna jojk som är välkänd över hela Sápmi, som många har jojkat och som Nils-Aslak Valkeapää – Áillohaš själv spelade in i 1978. Kommittén för samiska nationalsymboler föreslår att texten till jojken ska vara Nils-Aslak Valkeapääs – Áillohaš egen text som han själv skrev i 1996, och som publicerades i hans bok Girddán seivvodan i 1999.

Texten
Den samiska nationaljojken ska kunna jojkas utan text, med bara en del av texten eller med hela texten.

Sámieatnan duoddariid

dáid sámi mánáid ruoktu

galbma geađge guorba guovlu

sámi mánáid ruoktu

 

Beaivi Áhči gollerisku

almmi allodagas

coahkká váibmu Eanan eatni

eallin eatnun šoavvá

 

Mánu silbbat šelggonasat

jietnja meara márra

guovssahasat násteboagán

lottit ráidarasas

 

Vuoi dáid Davvi duovdagiid

dán viiddis almmi ravdda

garra dálkkit juoiggadallet

máná vuohttunluđiid

 

Vuoi dáid fávrrus eatnamiid

vuoi jávrriid čuovgi čalmmiid

liegga litna eatni salla

gievvudeaddji gietkka

 

Biegga buktá Biegga doalvu

duottar dat lea duottar

duoddar duohken duoddar askkis

sámi mánáid dorvu

 

Sámieatnan duoddariid

dáid sámi mánáid ruovttu

šearrát gearrá šealggáhallá

sámi mánáid ruoktu

 

Kommittén för samiska nationalsymboler lägger fram sitt förslag på Samerådets 22:a samekonferens under 2021.

Bakgrund
Kommittén för samiska nationalsymboler har utnämnts av Samerådet och sametingen i Norge, Sverige och Finland. Ledamöter är Petra Biret Magga-Vars, Anders Kråik, Lars Anders Bær, Ol Johan Gaup, Thomas Åhren och Anna Sakmarkina.

Samekonferensen i Tråante 2017 gav symbolkommittén i uppdrag att påbörja processen med att välja en samisk nationaljojk. Kommittén har arbetat med frågan om en nationaljojk i närmare tv år och har kommit fram till ett förslag. Ärendeberedningen och processen med att anpassa jojken till alla samiska språk och jojktraditioner fortgår.


Presskontakt
Anders Kråik, tel: +46 70 22471 61, Kommitténs ordförande för perioden 2017-2019

Petra Magga-Vars, tel: +358 40 732 55 03, Kommitténs ordförande från och med 19 september 2019

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-01-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?