lördag 18 maj 2024

Rapport efter Tjernobyl-olyckan

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl den 26 april 1986 innebar inte bara en katastrof i närområdet utan fick långtgående effekter även på många andra håll. I Sverige fick stora delar av södra och mellersta Norrland högt nedfall, lokalt upp till 200 000 Bequerel (Bq) per kvadratmeter. För rennäringens del innebar det att betesmarkerna blev mer eller mindre förorenade. 

Efter Tjernobylolyckan befarades att det skulle ta mycket lång tid att bli av med radioaktivt cesium i renarna men det har dessbättre  visat sig att  halterna av cesium-137 i renar minskar betydligt fortare än vad som orsakas av bara det fysikaliska sönderfallet.

Om man ser på genomsnittet för hela Sverige har halterna av cesium-137 i renarna under vinterperioden (november till april) minskat från vintern 1986/87 fram till vintern 2003/04 med en effektiv halveringstid på 5,3 år. Halveringstiden varierar dock beroende på vilket område och vilken tidsperiod man studerar och ligger för enskilda samebyar mellan 3 och 10 år. Minskningen gick fortare i början, och den genomsnittliga halveringstiden för de första sju åren (1986/87 till 1993/94) var 3,8 år, jämfört med 7,2 år för de följande tio åren.  

Skillnaderna i cesiumnivåer mellan olika slakttillfällen inom en och samma sameby är stor beroende på var renarna har varit och vad de betat. En del av den observerade variationen och skillnaderna i nedgång kan bero på att renarna utnyttjat olika områden under olika år och att exempelvis nedfallet eller tillgången på lav skiljer mellan dessa områden. Det kan dessutom ha skett mera varaktiga förändringar i användningen av olika betesområden över tiden bland annat beroende på att andra markanvändare, till exempel skogsbruket, påverkat möjligheterna att utnyttja vissa betesmarker.  

Läs mer i rapporten (2005:17) från Statens strålskyddsinstitut.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-10-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?