fredag 21 juni 2024

Foto: Patrik Trädgårdh

Foto: Patrik Trädgårdh

Foto: Patrik Trädgårdh

Foto: Patrik Trädgårdh

Dialog med arktiska urfolk på EU-möte i Umeå

I samband med EU Arctic Forum som hölls i Umeå den 3-4 oktober 2019 anordnades en dialog om urfolksfrågor där samer och grönländare fick komma till tals. 

EU Arctic Forum arrangerades av Sverige och EU tillsammans, och bestod av tre delar; en högnivåsession, en "stakeholder session" med paneldebatter och en urfolksdialog. 

EU-kommissionen var värd för urfolksdialogen, Arctic Indigenous Peoples’ Dialogue. Syftet med dialogen var ett meningsutbyte med olika företrädare för urfolk runt EU:s arktiska region med särskilt fokus på näringsliv och mänskliga rättigheter, internationellt samarbete, klimat och miljö, och hållbara investeringar.

Dialogen öppnades med inledande ord från landsbygdsminister Jennie Nilsson, EU:s ambassadör för Arktis Marie-Anne Coninsx och Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti. Per-Olof Nuttis tal finns i högerspalten. 

Under dialogen hölls två presentationer. Chris McDonald presenterade OECD:s rapport ”Linking Indigenous Communities with regional development” och David Mair från kommissionens forskningsenhet (Joint Research Centre) presenterade projektet ”Arctic: Traditional Knowledge, Livelihoods and Community Engagements”.

En interaktiv paneldiskussion med urfolksrepresentanter från Sápmi och Grönland följde därefter. I panelen satt:

  • Åsa Larsson Blind, president för Samerådet
  • Mininnguaq Kleist, ordförande för den grönländska EU-representationen
  • Tove Søvndahl Gant, chef för Europeiska utrikestjänstens avdelning för mänskliga rättigheter samt ledamot i FN:s Permanenta Urfolksforum (efter 1 januari 2020).
  • Lars-Anders Baer, ordförande i Barentsrådets arbetsgrupp för urfolksfrågor
  • Anders Oskal, generalsekreterare i renskötarnas världsorganisation

I diskussionerna lyftes frågor om hur samarbetet mellan EU och samiska representativa institutioner kan utvecklas, på vilket sätt EU:s regelverk begränsar utövandet av samiskt näringsliv och levnadssätt, vilka erfarenheter som gjorts i samband med inrättandet av Grönländsk representation till EU i Bryssel. Det gavs även goda exempel på projekt där traditionell kunskap och västerländsk forskning kombinerats för att möta utmaningarna i Arktis.

Det går att se talen och panelsamtalet i efterhand via denna länk:

https://ec.europa.eu/info/events/eu-arctic-forum-2019-oct-03_en

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-11-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?