söndag 16 juni 2024

Matilda Månsson, jurist på Sametinget i Sverige, deltog i ett panelsamtal om regionala perspektiv.

Diskussion med generalsekreteraren och representanter för de olika tematiska spåren.

Sametinget på klimatmöte i New York

Under klimatmötet Climate Action Summit 2019 som FN:s generalsekreterare António Guterres kallat till, är det många möten och aktiviteter som pågår samtidigt. Sametingets representant Matilda Månsson finns på plats och representerar Arktis tillsammans med Kuupik Kleist från Inuit Circumpolar Council.

Arbetet under klimatmötet är uppbyggt utifrån nio tematiska handlingsspår som leds av olika stater som bildat koalitioner med andra aktörer (civilsamhälle, privat sektor, FN- organ). Under helgen har möten, workshops, paneldiskussioner och seminarier kring de nio spåren pågått. Arbetet i de olika koalitionerna ska resultera i initiativ med åtaganden för att omsätta ord (Parisavtalet) i handling. Under lördagen hölls exempelvis en youth summit som fått mycket medial uppmärksamhet på grund av Greta Thunberg. 

Urfolk från hela världen deltar under klimatmötet. Tillsammans har de presenterat ett gemensamt initiativ för urfolks bidrag till klimatåtgärder. Sametinget har deltagit i framtagandet av initiativet, senast vid mötet i Mexico City och har, tillsammans med urfolksorganisationer, stater och andra aktörer NGO's och FN-organ ställt sig bakom initiativet.  Under måndagen den 23 september höll Tuntiak Katan från COICA Coordinator of Indigenous Organizations of the Amazon River Basin ett anförande om initiativet (se IP statement).

Arktis representeras vid urfolksmötena av juristen Matilda Månsson från Sametinget i Sverige, och Kuupik Kleist från Inuit Circumpolar Council på urfolksmöten (se bifogad agenda). Matilda Månsson deltog på måndagen i en paneldiskussion om regionala perspektiv på urfolksinitiativet. Hon talade om klimatutmaningar och hot i de arktiska områdena och vad urfolk i Arktis kan bidra med. På tisdagen deltog Matilda Månsson på ett seminarium på temat Nature Climate Hub: Leading the Way: Indigenous Peoples, Sustainable Agriculture, and Food Systems for Climate Resilience. I det sammanhanget är det Sametingets och samebyarnas arbete med renbruksplaner som är unikt och väcker stort intresse.

Urfolkens möten har livesänts via UNTV - FN:s web-tv:

http://webtv.un.org/search/part-1-platform-for-the-indigenous-peoples-climate-action-summit-2019/6088363646001/?term=&lan=english&page=3

http://webtv.un.org/search/part-2-platform-for-the-indigenous-peoples-climate-action-summit-2019/6088399019001/?term=&lan=english&page=3

I en särskild deklaration fastslår urfolken gemensamt att de är överlåtna till att arbeta med alla parter om klimatförändringarna utifrån perspektivet mänskliga rättigheter. I deklarationen står:

Vi överlåter oss att:

  • Leda implementationen av holistiska planer för att beskydda biokulturell mångfald, och förvissa oss om att de mest marginaliserade inkluderas.
  • Utveckla initiativ för att säkra vår rätt till land, territorier och resurser, självbestämmande och fritt, informerat förhandssamtycke (FPIC).
  • Få tillgång till utvecklingen av förnybara energikällor i enlighet med vårt självbestämmande och FPIC.

Handlingarna ska skydda urfolkens landområden, resurser och territorier, bidra till biokulturell mångfald, minskade koldioxidutsläpp, beskydd av traditionella näringar, matproduktion och vattenförsörjning med mera. Läs mer i dokumentet i högerspalten.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-03-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?