söndag 14 juli 2024

Walt Disney Animation Studios ráhkada davvisámi veršuvnna Frozen 2 filmmas

Walt Disney Animation Studios (WDAS) ohcagoahtá fargga neavttárveaga sámegiel veršuvdnii Frozen 2 filbmii. Dát lea boađus ovttasbarggus gaskkal WDAS ja sámi álbmoga.

Sámegiel veršuvdna filmmas lea boađus ovttasbarggus gaskkal Sámi parlamentáralaš ráđi (SPR), Sámeráđi ja Walt Disney Animation Studios, mas Frozen 2 filbmadahkkit leat ohcalan ja ožžon rávvagiid sámi bargojoavkkus osiide filmmas man inspirašuvdnan leamaš filbmadahkkiid mátkki Sápmái. Eambbo dieđut dán ovttasbarggus almmuhuvvo dán jagi mielde.

- Buot Disney Animation filmmaide lea dárbbašlas dáhkkát buori ovdabarggu dieđuid háhkamis vai sáhttit hukset miellagovahalli, muhto seammás jáhkihahtti máilmmiid mat leat dovddus gehččiide. Áibbas álggus Frozen 2 hábmemis, min filbmadahkkit mátkkoštedje Islándii, Norgii ja Supmi ohcat eambbo dieđuid. Mii finaimet máŋgga sajis ja deaivvadeimmet ollu olbmuiguin, earret eará sámiin. Dát váikkuhii ja čuozai midjiide garrasit, dadjá filmma produseantta Peter Del Vecho.

Sámedikkiid ja Sámeráđi presideantat – Aili Keskitalo (Norga), Tuomas Aslak Juuso (Suopma), Per-Olof Nutti (Ruoŧŧa) ja Åsa Larsson-Blind (Sámeráđđi) dovddahit oktasaš cealkámušas movtta dán áššis:

- Mii leat rápmásat ja giitevaččat ovttasbarggus Disney Animation:in. Mii leat ilolaččat go sámi mánáide addojuvvo vejolašvuohta oaidnit filmma Frozen 2 iežaset eatnigillii. Mii leat hui duđavačča go sáhttit dáid ođđasiid muitalit dál go ON ávvuda Riikkaidgaskasaš jagi eamiálbmotgielaid várás”, dadjet sámi presideanttat.

Rick Dempsey, guhte lea SVP Creative Disney Character Voices International bealis, galgá gozihit ja jođihit barggu jorgalit Frozen 2 filmma davvisámegillii. Disney Animation ja Disney Character Voices International lea gieskat ovttasbargan guovddášolbmuiguin Tahiti, Hawaii ja Aotearoas ráhkadandihte sin guovllu eamiálbmotgielaid veršuvnnaid Moana filmmas, namalassii Tahiti, Hawaiia ja Māori gielaide.

Walt Disney Animation Studios álggaha fargga casting-proseassa gávdnat neavttárveaga davvisámi veršuvdnii Frozen 2 filmmas. Sámi veršuvdna galgá plána mielde almmuhuvvot seamma áigge go dat eará davviriikkalaš veršuvnnat juovlamánus 2019.

Eará gažaldagat? 
Váldde oktavuođa Norggabeale Sámedikki direktevrrain ja Sámi Parlamentáralaš Ráđi ja Sámiráđi ásahuvvon bargojoavkku jođiheddjiin Rune Fjellheim, e-boastta: rune.fjellheim@samediggi.no, telefovdna: +47 910 09 320.

 

Visar sidorna 201 till 218 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-08-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?