söndag 21 juli 2024
James Anaya
ON:a earenoamáš dieđiheaddji James Anaya. Govva: Marie Enoksson.

ON:a earenoamáš dieđiheaddji guossástallá Sámi

15-16 b.cuoŋománus 2010 boahtá ON:a earenoamáš dieđiheaddji eamiálbmogiid olmmošvuoigatvuođa ja friddjavuođa várás, James Anaya, Sápmái. Su bargogohčus lea guorahallat got davviriikkalaš riikkat oláhit iežaset geatnegasvuođaide go guoská sámiide eamiálbmogin.

James Anaya lea ovdal guossástallan Roavvenjárgga. Dalle son fálai iežas leahkit veahkkin davviriikkalaš sámekonvenšuvnna barggus. Son lea maiddái rámidan sámiid ahte sis lea diplomatiija- ja ovttasbargonákca gaskariikkalaš dásis. Dal son boahtá ruovttoluotta vuosttaš geardde guossástallat Sámi sierra guovlun.

Konferánsa
Guossástallama oktavuođas dollojuvvo stuora konferánsa gos SPR, davviriikkalaš ráđđehusaid ovddasteaddjit ja sámi organisašuvnnat Sámis, maiddái Guoládagas, oassálastet.

Bieđganeapmi ja ovttasbargu
Ollu eamiálbmogat leat bieđganan riikkarájiin ja máŋggamohkagis praktihkalaš váttisvuođat hehttejit ovttasbarggu. James Anaya lohká Sámi Parlamentáralaš Ráđi (SPR) buori ovdamearkan got sáhttá ásahit rádjerasttildeaddji ovttasbarggu ja ráhkadit institušuvnnaid iešmearrideami várás.

Konferánsa Roavvenjárggas
Iešmearrideapmi lea oppalaš fádda man galgá ságastallojuvvot SPR:a boahttevaš konferánssas Roavvenjárggas 15-16 b.cuoŋománus. Das oassálastet ráđđehusovddasteaddjit ruoŧa, norgga ja suoma ráđđehusain. Šaddet guokte dievaslaš beivviid ságastallamiiguin ja jurdagiid lonohallamiin.

Njeallje fátta
Fáttat mat leat áigeguovdilat konferánssas leat oaidnu sámi iešmearrideapmái, vuoigatvuohta eatnamiidda, čáziide ja luondduriggodagaide, mánát ja nuorat sierra fokusiin oahpahussii ja gillii ja Davviriikkalaš sámekonvenšuvdna.

Sierra čoahkkimat
ON:a earenoamáš dieđiheaddji James Anaya galgá maiddái doallat sierra čoahkkimiid ráđđehusovddasteddjiiguin ja Sámedikkiid ovddasteddjiiguin.

Sámi organisašuvnnat
Bearjadaga besset sámi organisašuvnnat ja institušuvnnat vejolašvuođa buktit ovdan iežaset oainnuid Sámedikkiide, ráđđehusaide ja ON:a earenoamáš dieđiheaddjái.

Almmolaš raporta
Earenoamáš dieđiheaddji James Anaya almmolaš guossástallan Sámis galgá bidjojuvvot čoahkkái almmolaš ON-raportas. Earenoamáš dieđiheaddji gávnnada Sámedikkiiguin, davviriikkalaš ráđđehusaiguin, sámi organisašuvnnaiguin ja institušuvnnaiguin dan dihte ahte son háleda oažžut dihtui máinnalágiin davviriikkalaš ráđđehusat čuvvot konvenšuvnna olmmošvuoigatvuođaid birra.

Praktihkalaš diehtojuohkin:
Konferánsa álgá dii. 08.30 15 b.čuoŋománus ja loahpahuvvo dii. 17.00 16 b.cuoŋománus Roavvenjárggas Suomas. Leat go dus jearaldagat vai háledat go ilmmuhit iežat organisašuvnna?

Oktavuohta:

Brita Stina Sjaggo brita@sametinget.se tel. 0971-170 28

Fertebehtet ieža máksit goluid konferánssa oktavuođas muhto mii veahkehit áinnas dieđuiguin reaissuid ja orruma birra.

Visar sidorna 121 till 140 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2010-04-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?