söndag 14 juli 2024
Bolidens gruva utanför Gällivare

Det ska inte vara lätt att starta nya gruvor

Tillståndsprocessen för att starta nya gruvor i Sverige är för krånglig, tycker gruvbolaget Boliden som istället satsar på Finland. Sametinget är av motsatt åsikt. Gruvor kan få förödande konsekvenser. Det är oansvarigt att inte ta stor hänsyn till miljöpåverkan och påverkan på lokalsamhället i de områden där man prospekterar.

- Tillståndsprocessen måste få ta tid, säger ordföranden i Sametingets rennäringsnämnd, Marita Stinnerbom. Det är oerhört viktigt att processen är rättssäker när bolag vill starta gruvor, särskilt i renskötselområdet.

Branschorganisationen Svemin jobbar hårt för att ändra och förenkla regelverket så att det ska bli enklare att öppna nya gruvor. Bland annat menar man att Bergsstaten, länsstyrelserna och mark- och  miljödomstolen gör för hårda tolkningar av miljöreglerna. Argumenten för en utökad gruvindustri handlar om att andra typer av metaller behövs för att utveckla miljövänligare teknik, som solceller och nya typer av batterier.

Det branschföreträdare inte säger, är att Sverige redan idag är Europas ledande gruv- och mineralnation. De flesta gruvetableringar och prospekteringar är dessutom koncentrerade till Sápmi, där renskötseln är ett riksintresse.

- Det ska inte vara lätt att starta nya gruvor, säger Stinnerbom. Det är stora miljö-, natur- och kulturvärden som står på spel. Den absolut viktigaste frågan för framtiden är inte hur snabbt vi ska förstöra vår natur och miljö i jakten på metaller – utan hur vi ska kunna bevara vår natur och vår miljö för framtida generationer, säger Marita Stinnerbom.

Rennäringen är ett riksintresse sedan det blev ett lagstadgat begrepp år 1987. Enligt Miljöbalken 3:5 ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas, och mark- och vattenområden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas bedrivande.

Kontakt:

Marita Stinnerbom
Ordförande i Sametingets rennäringsnämnd 
tel. 070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?